Pārtikas atkritumu daudzuma mērīšana

Autore: Inga Belousa Saskaņā ar Eiropas Komisijas Deleģēto lēmumu 2019/1597/EC, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK ar prasību par pārtikas atkritumu mērīšanai paredzētu vienotu metodiku, sākot ar 2020. gadu pārtikas atkritumu un pārpalikumu mērīšana ir jāveic katrā pārtikas piegādes ķēdes posmā, ieskaitot mājsaimniecības. ES vienotā metodoloģija veido pamatu, lai visos pārtikas piegādes ķēdes […]

Lasīt vairāk