Izdevuma ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS VĒSTIS otrais numurs GLOKĀLĀS KLIMATA PĀRMAIŅAS

Attīstības Sadarbības Vēstis (ASV) ir periodisks izdevums, ko publicējam divas reizes gadā ar mērķi pilnveidot Latvijas sabiedrības izpratni par savstarpējo saikni pasaulē, globāliem izaicinājumiem un to risinājumiem globālā un vietējā līmenī. Izdevumu sagatavojam elektroniskā formātā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par izdevumu atbild Zaļā Brīvība, par rakstu saturu atbild izdevuma rakstu autori, un tas nekādā […]

Lasīt vairāk