Arhitektūra, sekojot SEG emisiju mazināšanas ceļiem

Tronheimas eksperimentālajā pilsētekoloģijas apkaimē Svartlamon Alise Pļaviņa kopā ar dzīvesbiedru un vēl trīs ģimenēm pašrocīgi būvē koka māju no atkalizmantojamiem materiāliem. Šis ir viens no projektiem, ko aplūkos viņas Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitātē topošā disertācija par pāreju uz mazoglekļa attīstību. Arhitektūra, kuru Alise veido vai pēta, tiek vērtēta pēc siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķiniem par […]

Lasīt vairāk