Ziņojums// Cik tālredzīgs ir topošais klimata likums?

Klimata pārmaiņas jau notiek – kopš 1980. gada katra dekāde ir bijusi siltāka par iepriekšējo.  Pasaule mainās, arī izpratne par klimata pārmaiņām –  2021. gadā IPCC ziņojums pirmo reizi ziņo, ka “cilvēka darbība ir nepārprotami izraisījusi pārmaiņas atmosfērā, uz zemes un okeānā”. Klimata pārmaiņu aktuālo zinātnisko pētījumu secinājumi rada bažas par pārmaiņu norises ātrumu. Ja […]