Skip to content

Saldus pašvaldība rosina aizliegt vēja parku attīstību novadā

Pasaules dabas fonds un Zaļā brīvība izsaka bažas par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2038. gadam, kuras projekts nodots sabiedriskajai apspriešanai līdz 2021. gada 10. decembrim. Tajā pausts, ka pašvaldība vēlas attīstīt “zaļo enerģiju, izmantojot vietējos atjaunojamos energoresursus, piemēram, koksnes atkritumus, biogāzes, saules enerģiju”, taču vienlaikus vēlas nepieļaut vēja parku būvniecību, nosakot aizliegumu vēja elektrostacijām, kuru jauda lielāka par 20 kW (34. lpp.). Stratēģijā nav sniegts šī priekšlikuma pamatojums, nonākot pretrunās ar nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem.

Krista Pētersone, Zaļās brīvības enerģētikas eksperte pauž: “Piemērojot ierobežojumus izbūvēt lielākas jaudas vēja turbīnas, pašvaldība liek šķēršļus atjaunīgās enerģijas nozares attīstībai novadā nākamajās desmitgadēs. Ir iespējami dažādi vietējo kopienu iekļaujoši atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas biznesa modeļi, kurus pašvaldībām ir stratēģiski jāatbalsta, lai sniegtu ieguldījumu ilgtspējīgas un klimatneitrālas energoapgādes nodrošināšanā Latvijā, kā arī sekmētu iedzīvotāju iespējas piedalīties šādos projektos pašiem.

Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam un Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030. gadam vēja enerģijas izmantošanai ir prioritāra loma atjaunīgās enerģijas īpatsvara palielināšanā. Visās pašvaldībās vēja parku izbūves iespējas ir vērtējamas teritorijas plānošanas procesā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Stratēģijas noteiktais termiņš ir gandrīz divas desmitgades, un periodā līdz 2038. gadam sabiedrības vajadzības pēc ilgtspējīgas enerģijas palielināsies, kā arī klimatneitralitātes mērķi kļūs izšķirīgi ekonomikas attīstībai.

Organizācijas sabiedriskās apspriešanas ietvaros ir nosūtījušas vēstuli Saldus novada pašvaldībai un uzsver, ka atjaunīgo energoresursu joma attīstās strauji; papildus tehnoloģiskajiem risinājumiem svarīgas arī sociālas inovācijas un iekļaujoša ekonomiska vide. Aktuāls ir  jautājums par  vēja enerģijas projektu ieguldījumu vietējā attīstībā un dzīvojamās vides kvalitātes saglabāšanā iedzīvotāju interesēs. Latvijā vēja enerģijas ainavu plānošana vēl ir maz zināma, tāpēc šī ir joma, kurā pašvaldībām kopā ar valsts iestādēm, uzņēmējiem un kopienu pārstāvjiem jāmeklē jauni sadarbības modeļi.

Attēls: Wikipedia

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *