Skip to content

Ražošana un darbs

Francijas klimata asamblejas ieteikumi ražošanas un darba attiecību maiņai

Pastāv risinājumi pārejai uz pakāpenisku SEG emisiju samazinājumu. Tomēr pašreizējā kontekstā gan investīciju plūsmas, gan publiskā iepirkuma nosacījumi, gan uzņēmējdarbības un profesionālais ietvars neļauj mums pilnvērtīgi veikt šo uzdevumu. Pāreja uz mazoglekļa sabiedrību nozīmē vispusīgu ražošanas sistēmu un pat biznesa transformāciju. Daudzi uzņēmumi un indivīdi pieredzēs nozīmīgas pārmaiņas savā darbībā vai pat to aktivitāšu un profesiju pilnīgu izzušanu. Šī pāreja varētu būt iespēja ekonomikai un nodarbinātībai, bet bez atbalsta un atbilstošiem mehānismiem daudziem var nākties ciest.

Convention Citoyenne pour le Climat, 2020. gada jūnijs

Klimata asamblejas priekšlikumu mērķis ir nodrošināt labāku ražošanu un darbu atbildīgā veidā, radot ilgtspējīgus produktus un dot priekšroku vietējai ražošanai. Asambleja pieprasa pakāpenisku visu oglekli saturošu energoresursu izmantošanas pārtraukšanu.

  • Veicināt ilgtspējīgāku ražošanu, attīstīt labošanas, pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas sektorus
  • Paplašināt oglekļa uzskaites ziņojumu kategorijas
  • Enerģijas ražošanā, uzglabāšanā un sadalē iesaistās visi
  • Sekot digitālo tehnoloģiju attīstībai, lai samazinātu to vides ietekmes

Ekoloģiskās pārejas dažādos posmos nepieciešama visu pušu līdzdalība:

  • Atbalstīt uzņēmumu pārveidi un uzņēmējdarbības pārkārtošanu reģionālā līmenī
  • Attīstīt un atbalstīt pārejas inovācijas
  • Rast un atbalstīt finansējuma piešķiršanu, lai pārveidotu uzņēmumu ražošanas līdzekļus un instrumentus
  • Nostiprināt vides prasības publisko iepirkumu līgumos

Esot daļai no globālās ekonomikas,

  • Veikt labāku ar importu saistīto SEG emisiju uzskaiti
  • Aizsargāt ekosistēmas un dabas daudzveidību

 

Katrs no priekšlikumiem ir izvēršams plašāk, piemēram:

Ražošanas sistēmās ir jāpalielina produktu ilgmūžība, radot produktus no izturīgākiem materiāliem un paildzinot to garantijas periodu. Jāveicina ekodizaina attīstība un jāsamazina piesārņojums, piemēram, padarot visu plastmasas izstrādājumu pārstrādi obligātu un aizliedzot vienreizlietojamās plastmasas izmantošanu no 2030. gada. Jāveicina inovāciju attīstība, piemēram, bioplastmasas izstrāde, kas aizstādu plastmasas iepakojumu medicīnas, kosmētikas un pārtikas nozarēs.

Asamblejas dalībnieki norāda, ka mainoties ražošanas sistēmai, būs nepieciešams pārstrukturēt nodarbinātības sistēmu, jo būs profesijas, kuras izzudīs, tajā pašā laikā parādīsies jaunas profesijas, kuras iepriekš nav bijušas.  Jāpilnveido darbinieku zināšanas par ekoloģiski atbildīgu praksi un eko materiālu izmantošanu, jāattīsta darbinieku apmācība darba vietā, kā arī jāveicina interdisciplināra un starprofesiju zināšanu un prasmju apmācība. Darbinieku pārkvalifikācijas periodā nepieciešams saglabāt atalgojuma līmeni un to pārstrukturēt saskaņā ar iegūtajām zināšanām.

Visbeidzot, līdz 2030. gadam jānodrošina iespēja, ka ikviens var piedalīties zaļās enerģijas ražošanā visos teritorijas mērogos no tiem pieejamajiem vietējiem resursiem. Valstij jāveic enerģijas ražošanas potenciāla izvērtējums reģionālā līmenī, kā arī jāizveido finansiālas un administratīvas atbalsta programmas indivīdu un mazo uzņēmēju motivēšanai, lai notiktu pāreja uz atjaunīgiem energoresursiem. Jāveicina iedzīvotāju, vietējo uzņēmumu, vietējo asociāciju un vietējo kopienu dalība atjaunojamās enerģijas projektos, kā arī jāattīsta enerģijas ražošana pašpatēriņam (ne tikai individuālu mājsaimniecību līmenī, bet arī rūpniecības sektorā). Jāpaplašina pašpatēriņa enerģijas ražošanas jēdziens, to neattiecinot tikai uz elektroenerģijas ražošanu, bet tajā iekļaujot, piemēram, jumtu apzaļumošanu siltināšanas un bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, kā arī zemes siltummaiņu izmantošanu ēku apkurē.

PIlns priekšlikumu teksts FR

Atpakaļ uz pamatrakstu


Tekstu pēc Convention Citoyenne pour le Climat materiāliem sagatavoja Krista Pētersone un Liene Vecvagare.

Attēls: pixabay.com

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *