Skip to content

Publikācijas

Biedrība “Zaļā brīvība” izstrādā ziņojumus, pētījumus, mācību materiālus. Te pieejamas visas publikācijas.

zb-img

Vancāne S. (2023) Esošo un iespējamo daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas finansēšanas modeļu apskats, analīze un attīstības ieteikumi Latvijā. Rīga: Zaļā brīvība, p. 59.

Akule D., Milbreta U., Brizga J. (2023) Mājsaimniecību tekstila šķirošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā. Zaļā brīvība

Akule D., Milbreta U., Brizga J. (2023) Collection and use of post-consumption textiles in Latvia. Green Liberty

Purre, A.H. (2023).  Study on greenhouse gas emissions from bogs, peatlands and peat accumulation. Tallin: Elige OÜ, p. 35.

Lakševics, K., Belousa, I., Brizga, J. (2023) LABKLĀJĪBAS POLITIKA KLIMATU SAUDZĒJOŠAI NĀKOTNEI. Rīga: Zaļā brīvība, p. 12.

Apinis, M., Pusvilka, A. (2023). Riga’s climate neutrality planning: an example of realistic ambition and public engagement. Rīga: Zaļā brīvība, p. 8.

Akule D. (2022) Covid-19 pandēmijas ietekme uz apģērbu iegādes un lietošanas paradumiem Latvijā. Zaļā brīvība

Vancāne, S., Apinis, M. (2022). Enerģētiskā nabadzība – no definīcijas līdz rīcībai. Rīga: Zaļā brīvība, p. 37.

Pētersone, K. (2022). Atbalsts atjaunīgajai enerģijai Latvijā – publiskais finansējums 2022.gadā. Rīga: Zaļā brīvība, p. 7.

Apinis, M, Jēče, I., Strazdiņa, I. (2021). Mācību materiāls – Klimata taisnīgums. Rīga: Zaļā brīvība, p. 7.

Vancāne, S. (2021). District heating – the role of EU investments. Rīga: Zaļā brīvība, CEE Bankwatch, p. 11.

Akule, D., Watson D., et al (2020). Pētījums: Post-consumer textile circularity in the Baltic countries: current status and recommendations for the future. Ziemeļvalstu ministru padome.

Zuze, L. (2020). Sabiedrības līdzdalība Latvijas klimata politikas veidošanā. Rīga: Zaļā brīvība, p. 31.

Vancāne, S. (2020). Centralizētā siltumapgāde – ES investīciju nozīme. Rīga: Zaļā brīvība, p. 21.

Pētersone, K. et al (2020). Rekomendācijas kopienu AER projektu attīstībai Latvijā. Ziņojums un prezentācija latviski. Kopsavilkums un prezentācija angliski.

CEE Bankwatch Network (2020). Eiropas Zaļā kursa finansēšana

Apinis, M. (2020). Oglekļa nevienlīdzība Latvijā. Rīga: Zaļā brīvība, p. 5.

Alestiga, M, Gors, T. (2020). Uzveikt oglekļa nevienlīdzību Eiropas Savienībā. Stockholm: Oxfam, p. 16.

Ecologic Institute (2020). Klimata likumi Eiropā. 

Belousa, I., Gailīte, Z., Knite, M. (2020). Pārtikas atkritumu daudzuma mērīšanas rokasgrāmata mājsaimniecībām: Nacionālā metodika. Rīga: Zaļā brīvība.

Belousa, I., Gailīte, Z., Knite, M. (2020). Pārtikas atkritumu daudzuma mērīšanas rokasgrāmata uzņēmumiem: Nacionālā metodika. Rīga: Zaļā brīvība.

Āboltiņš, R. (2019). Vēja enerģijas izmantošanu ietekmējošo faktoru analīze un iespējamie risinājumi. Rīga: Zaļā brīvība, Bankwatch, p. 24.

Āboltiņš, R. (2019). A breath of fresh air: Analysis of factors affecting deployment of wind energy in Latvia and potential solutions. Riga: Green Liberty, Bankwatch, p. 24.

Brizga, J. (2019). Environmental Governance Assessment – Latvia. Riga: Green Liberty: p. 90.

Balcers, O., Brizga, J., Moora, H., Raal, R. (2019). Dzērienu taras iepakojuma depozīta sistēmas Baltijas valstīs. Riga, Latvia: p. 70

Balcers, O., Brizga, J., Moora, H., Raal, R. (2019). Deposit Return Systems for Beverage Containers in the Baltic States. Riga, Latvia: p. 70

Informatīvs Buklets Kas ir Zaļā Brīvība?, (2018). Zaļā Brīvība: Rīga, p.6

Brizga-Kalniņa, L. (2017). Zaļais ceļvedis (otrais, atjaunotais izdevums). Zaļā brīvība: Rīga, p. 300

Knite, M., Brizga, J., Turlajs, G., Kursiša, A. (2017). Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana būvniecības un infrastruktūras jomā. Zaļā brīvība: Rīga, p. 209

Knite, M., Brizga, J. (2017). Current situation in greenhouse gas inventory and reporting on policies, measures and projections to UNFCCC and European Commission in the Baltic States and Baltic Sea Region States. Green Liberty: Riga, p. 115

Māris Kļaviņš, Jānis Zaļoksnis (red.) (2016) Klimats un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, p. 384.

Jānis Brizga, Māris Jurušs (2016) Vides nodokļa sistēmas efektivitātes un turpmākās attīstības novērtējuma ziņojums. Rīga: Zaļā brīvība, p. 107.

Izspiest sausu: apelsīnu sulas ražošanas aizkulises (SQUEEZE OUT: The truth behind the orange juice business). (2015). Christliche Initiative Romero e.V., GLOBAL 2000. Kopsavilkums latviešu valodā.

Sonja Vartiala (2015) Uzlabojumi tunzivs rūpnīcās Taizemā (Improvements at Tuna Fish Factories in Thailand). Kopsavilkums latviešu valodā. Helsiki: Finnwatch, p. 20.

Janis Brizga, Evija Goluba, Inese Vaivare (2015). Jaunais attīstības ietvars post2015: nevalstisko organizāciju stratēģija. Rīga: LAPAS, Zaļā brīvība, p. 48.

Janis Brizga (2015) Oglekļa pēdas izmantošanas labās prakses piemēri pašvaldībās. Rīga: Zaļā brīvība, p. 8.

Janis Brizga (2015) Salacgrīvas novada oglekļa pēdas novērtējums. Rīga: Zaļā brīvība, p. 25.

Janis Brizga (2015) Ventspils pilsētas oglekļa pēdas novērtējums. Rīga: Zaļā brīvība, p. 19.Janis Brizga (2015) 

Metodika oglekļa pēdas aprēķinam vietējā līmenī. Rīga: Zaļā brīvība, p. 23.

Mārtiņš Knite, Jānis Brizga (2014) Izvērtējums par nepieciešamo zaļo infrastruktūru pasākumu iekļaušanu vides un reģionālās attīstības politiku plānošanā Rīga: Zaļā brīvība, pp 163.

Jānis Brizga, Māris Jurušs (2014) Pētījums par iespējām noteikt diferencētas dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos un novērtēt dabas resursu nodokļa likmju paaugstināšanas iespējas atkritumu apglabāšanai, lai motivētu samazināt apglabāto atkritumu apjomu un veicinātu neapglabāt tos atkritumu veidus, kuri ir pārstrādājami. Rīga: Zaļā brīvība, pp 47.

Godīgās tirdzniecības ceļvedis. Rīga: Zaļā brīvība, pp 24.

Janis Brizga (Latvia), Sören Dyck-Madsen (Denmark), Arni Finnsson (Island), Valdur Lahtvee (Estonia), Fredrik Lundberg (Sweden), Thomas Martinsen (Norway), Gunnar B.Olesen (Denmark), Meri Pukarinen (Finland), Linas Vainius (Lithuania). The 10 best climate mitigation measures in the Nordic Baltic Region. Göteborg: AirClim, 2013, pp 148.

SFteam, Principi un realitāte: Partnerības princips ES kohēzijas politikas 2014-2020 sākumposmā. Budapešta, 2012, 18 lpp.

Brizga, J., Dimante, Dž., Atstāja, Dz. Depozīta sistēmas ieviešanas ekonomiskais novērtējums Latvijā, VARAM pasūtījums, Rīga: Zaļā brīvība, 2012, 47 lpp.

Ilgtspējīga patēriņa novērtējums, projekta Action Town ziņojums, Rīga: Zaļā brīvība, 2011, 40 lpp.

Projekta Action Town publikācijas par Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas politikas instrumentiem, novērtējuma metodēm un indikatoriem.

Zaļā brīvība,8 soļi, ko es varu darīt klimata labā, 2010, Rīga, 20 lpp.

Jānis Brizga, Ieva Zālīte, Zaļais Ceļvedis: Gudrai un videi draudzīgai izvēlei, Rīga: Zaļā brīvība, 2008, 256 lpp. 253. lpp. ir kļūda: smago metālu uzskaitījumā broma vietā jābūt hromam.

Ieva Zālīte, Viss par to, ko mēs ēdam, Zaļā brīvība, 2008, 24 lpp.

Christian Ege Jørgensen, M.sc., The Ecological Council; Audrone Alijosiute, ECAT-Lithuania, “Strategy plans for sustainable development: case studies from Denmark, Netherlands, Estonia and Lithuania“, Riga, Green Libety, 2007, p.23

Gunnar Olesen, Jānis Brizga, Sustainable Energy Strategy for Latvia’s: Vision 2050, Rīga, 2007, 45 lpp.

Jānis Brizga. NVO ziņojums par ilgtspējīgu attīstību Latvijā. Rīga: Zaļā brīvība, 2007, 28 lpp.

Jānis Brizga, Zaļā iepirkuma rokasgrāmata pašvaldībām. Rīga: Zaļā brīvība, Rīga, 2006, 64 lpp.

Jānis Brizga, Alda Ozola-Matule, Ojārs Balcers, Jānis Pļavinskis, Daiga Indriksone. NVO ieteikumi energoefektivitātes celšanai Latvijā, Rīga: Zaļā brīvība, 2006, 15 lpp.

Esi videi draudzīgs, nevis svešs un draudīgs! Rīga: Zaļā brīvība, 2006.

Jānis Brizga, Jānis Bruņenieks, Inga Belmane, Rudīte Vesere, Ieva Bruņeniece. Current Status and recent changes in consumption and production patterns in Latvia. publicēts portālā www.unep.ch, Zaļā brīvība, 2004, p.40

Fanija Blūma. Zaļā iepirkuma iespējas Latvijā un Igaunijā: semināra materiālu apkopojums. Zaļā brīvība, 2004, p.24

Jānis Brizga, Jānis Bruņenieks, Inga Belmane, Rudīte Vesere, Ieva Bruņeniece. Pašreizējais stāvoklis un nesenās pārmaiņas patēriņa un ražošanas modeļos Latvijā, Zaļā brīvība, 2004, p.41

Dace Dravniece. Dzīvo zaļi: Padomi tev un man par iespējām dzīvot veselīgā vide rīt, rūpējoties par to jau šodien. Rīga: Zaļā brīvība, 2003, 19 lpp. ISBN 9984-19-462-0

Jānis Brizga. Rokasgrāmata lauku attīstībai. Rīga: Zaļā brīvība, 2003, 34 lpp.

Jānis Brizga, Ieva Zālīte, Fanija Blūma, Alda Ozola, Guntra Aistars. Latvijas NVO ilgtspējīgās attīstības ziņojums (EN versija). Rīga: Zaļā brīvība, 2002, 39 lpp.

Ieva Zālīte. Ģenētiskie eksperimenti ar pārtiku. Rīga: Zaļā brīvība, 2002, 52 lpp. Otrais, pārstrādātais izdevums. ISBN 9984-9624-0-7

Ko tu zini par precēm un to ražotājiem. Rīga: Zaļā brīvība, 2002, 4 lpp.

Jānis Brizga, Dace Dravniece. Tiesības zināt par un nesamierināties ar piesārņojumu. Rīga: Zaļā brīvība, 2001, 33 lpp. ISBN 9984-528-33-2.

Ieva Zālīte. Studiju loku sērija: atkritumi, dārzkopība, enerģija, masu informācijas līdzekļi, sabiedrības līdzdalība, vietējā ekonomika, zaļā māja, zaļie svētki un patēriņš. Rīga: Zaļā brīvība, 2001. 7 x 2 + 4 lpp.

Jānis Brizga, Fanija Blūma, Zigmārs Ungurs. Zaļā rokasgrāmata – Alternatīvā enerģija, ekotehnoloģijas un apkures sistēmas. Rīga: Zaļā bibliotēka, 1999, 68 lpp.

Ieva Zālīte. Ģenētiskie eksperimenti ar pārtiku. Rīga: Zaļā bibliotēka, 1999, 24 lpp.

Laila Kundziņa, red. Karstais pavasaris. Zaļās bibliotēkas izstāde Nacionālajā bibliotēkā 1998. g. 9.IV-3.V. Rīga: Zaļā bibliotēka, 1998, 24 lpp.

Zaļās brīvības jaunumi

Attīstības sadarbības vēstis

Sazinies ar mums