Skip to content

Zaļais barometrs

Latvijas vadošās vides un dabas aizsardzības organizācijas apvienojušās, lai īstenotu politikas vērtēšanas un uzraudzības iniciatīvu “Zaļais Barometrs”. Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija un biedrība “Zaļā brīvība” turpmākos trīs gadus analizēs un vērtēs politiskās norises un politiķu rīcību no vides, dabas un klimata perspektīvas.

Par projektu

Sākums:
01/11/2022
Noslēgums:
01/10/2023
Izmaksas:
104 799, 77 EUR, tostarp Zaļās brīvības budžets 8219, 72 EUR
Finansētājs:
Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.
Kontaktpersona:
Jānis Brizga, janis@zalabriviba.lv
Mērķis:

Zaļā Barometra mērķis ir uzraudzīt un vērtēt politiskās norises saistībā ar dabas un vides jautājumiem, rosināt diskusijas par dabas un vides problēmām politikas veidotāju vidū un panākt šo jautājumu iekļaušanu Latvijas politikas veidotāju un partiju dienaskārtībā. Tas ir Latvijā pirmais visaptverošais politisko partiju un politikas lēmumu vērtējums no vides perspektīvas, ko kopīgi īsteno vadošās vides un dabas organizācijas.

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros tiks veidoti regulāri politikas apskati, kuri aplūkos aktualitātes saistībā ar vides, dabas un klimata jautājumiem, taču centrālās norises saistīsies ar vēlēšanām – “Zaļais Barometrs” analizēs un vērtēs partiju programmas 2021. gada pašvaldību vēlēšanu laikā un 2022. gada Saeimas vēlēšanās. Projekta partneri arī sniegs savu redzējumu par to, kas būtu galvenie “zaļie” darbi, kuri ietverami partiju programmās un aicinās politiķus uz diskusijām. Diskusijas “Zaļais grils” ir plānotas gan saistībā ar vēlēšanām, gan arī par aktuāliem jautājumiem visa projekta norises laikā. Tāpat izaicināsim politiķus uz “Zaļajiem testiem”, lai pārbaudītu, kādas ir viņu zināšanas par vides jautājumiem un pašu videi draudzīgi paradumi, kā arī nākamā gada pavasarī laidīsim klajā “Zaļā barometra” podkāstu, kurā runāsim par vides politiku ar dažādiem ekspertiem.

Partneri

  • Latvijas Dabas fonds
  • Pasaules Dabas fonds
  • Latvijas Ornitoloģijas biedrība
  • Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

Papildu informācija

Projekta mājas lapa: https://www.zalais-barometrs.lv