Skip to content

Wind4Bio: paaugstināt vēja enerģijas sociālo akceptu

Projekta “Vēja enerģijas sociālā akcepta paaugstināšana – Wind4Bio” uzdevums ir mazināt sabiedrības bažas par vēja enerģijas attīstības negatīvajām ietekmēm.

Par projektu

Sākums:
01/12/2022
Noslēgums:
30/04/2024
Izmaksas:
Kopējās izmaksas 368 599 EUR, Zaļās brīvības budžets – 88 716 EUR
Finansētājs:
EUKI Eiropas Klimata iniciatīva
Kontaktpersona:
Krista Pētersone, krista@zalabriviba.lv
Mērķis:

Win4Bio mērķis ir atbalstīt mērķgrupas politiskās un sociālās vides veidošanā, kas nodrošinātu ilgtspējīgu vēja jaudu attīstību. Šī projekta fokuss ir: (1) Dabas daudzveidības un vēja enerģijas politiku sinerģijas. (2) Atklātības uzlabošana, paplašinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti risku identificēšanā un mazināšanā. Gaidāmie rezultāti: (1) Vēja parku attīstības un uzstādītās jaudas pieaugums (2) Dabas daudzveidības stratēģiju ieviešana vietējā līmenī (3) Veicināta citu sektoru dekarbonizācija (4) Uzlabota vēja enerģijas sektora uztvere pilsoniskajā sabiedrībā un politiskais atbalsts vēja enerģijai (5) Wind4Bio pieejas pielietošana negatīvo ietekmju mazināšanā

Projekta aktivitātes

I Wind4Bio uzlabos sadarbību starp institūcijām, pilsonisko sabiedrību un vēja enerģijas sektoru un veicinās vēja enerģijas attīstību piemērotākajās teritorijās (1.1) Labo prakšu identificēšana visos vēja parka dzīves cikla posmos (1.2) Izpētes brauciens uz Kurzemi (1.3) Wind4Bio risku pārvaldības ietvara pieeja (1.4) Darbnīcas Grieķijā, Latvijā un Polijā pārvaldes iestādēm II Tiks paaugstināts vēja enerģijas sociālais akcepts (2.1) Labo prakšu identificēšana sadarbības veicināšanai (2.2) Tematiskās darbnīcas institūcijām un pilsoniskajai sabiedrībai (2.3) Tiešsaistes konsultāciju mehānisma izveide (2.4) Sabiedriskās vienošanās un komunikācijas pasākumu organizēšana III Tiks uzlabota vēja enerģijas industrijas spēja īstenot dabas aizsardzības pasākumus (3.1) Vēja enerģijas sektora kapacitātes paaugstināšana dabas aizsardzības pasākumu un sabiedrības līdzdalības integrēšanai (3.2) Darbnīcas ar energokompānijām

Partneri

Patras Universitāte, Grieķija WiseEuropa, Polija PROMEA, Grieķija