Skip to content

Vēja un saules enerģijas integrācija Latvijā

Projekta galvenās tēmas ir atjaunīgās enerģijas politikas plānošana Latvijā un sabiedrības līdzdalība energopārejā

Par projektu

Sākums:
01/11/2021
Noslēgums:
31/10/2022
Finansētājs:
European Climate Foundation
Kontaktpersona:
Krista Pētersone, krista@zalabriviba.lv
Mērķis:

Virzīt enerģētikas politiku pretim ilgtermiņa klimatneitralitātes mērķiem un mobilizēt rīcībpolitikas, kas palielina atjaunīgo energoresursu un tīrās elektroenerģijas īpatsvaru, veicinot vēja un saules enerģijas izmantošanu, kā arī stiprina pašvaldību, sabiedrisku organizāciju un kopienu kapacitāti atjaunīgās enerģijas projektu attīstībā.

Projekta aktivitātes

  • Atjaunīgo energoresursu projektu, īpaši iekšzemes un jūras vēja parku, attīstības monitorēšana
  • Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām, panākot lielāku iesaisti atjaunīgo energoresursu projektu ieceru īstenošanā un plānošanā
  • Atbalsts kopienu virzītiem saules un vēja enerģijas projektiem

Papildu informācija