Skip to content

Uz klimatneitrālu ES: efektīvs fondu pielietojums

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas Eiropā apvienojas, lai iegūtu labākas zināšanas par tiesisko regulējumu un fiskālajiem instrumentiem pārejai uz klimatneitralitāti ES. Apkopojot piemērus par ES fondu izlietojumu un sniedzot priekšlikumus politikas risinājumiem, veicina virzību uz Parīzes nolīguma mērķi.

Par projektu

Sākums:
23/10/2022
Noslēgums:
23/12/2023
Izmaksas:
66 814 EUR, kopējās projekta izmaksas 826 680 09
Finansētājs:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)
Kontaktpersona:
Linda Zuze linda@zalabriviba.lv; Ariana Apine ariana@zalabriviba.lv
Mērķis:

Panākt, lai finanšu plūsmas atbilst virzībai uz zemu SEG emisiju un klimatnoturīgu attīstību saskaņā ar Parīzes nolīgumu.  Vairot finansējumu un uzlabot fiskālās politikas kvalitāti ES klimata rīcībai un Eiropas zaļā kursa īstenošanā, fokusējoties uz transformējošām rīcībām nacionālā līmenī, sniedzot ieguldījumu labākā ES līdzekļu izlietojumā un informējot pilsonisko sabiedrību.

Projekta aktivitātes

 1. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēcināšana, t.sk. spēju veidošanas pasākumi, lai iesaistītos esošo programmu un projektu novērtēšanā, kā arī ieteikumu ierosināšana to īstenošanai. 
 2. Zināšanu nodošana par pašreizējo situāciju valsts līmenī, novērtējumu sagatavošana, kā arī labākās prakses datu bāzes izveide. 
 3. Politikas ieteikumi un labākās prakses piemēri ar klimatu saistītām politikas reformām, izmantojot tiešu saziņu ar mērķa grupām. 
 4. Komunikācijas kampaņa, lai palielinātu attiecīgo ieinteresēto personu, kā arī visas sabiedrības izpratni.

Pasākumi

Aktivitātes

Publikācijas

Partneri

 • CEEweb for Biodiversity, Clean Air Action Group (Hungary),
 • European Environmental Bureau (EEB),
 • Economic Policy Institute (Bulgaria),
 • Center for Transportation and Energy (Czech Rep.),
 • Green Liberty (Latvia),
 • Focus Eco Center (Romania),
 • Umanotera (Slovenia),
 • Slatinka (Slovakia),
 • Institute for Sustainable Development Foundation (Poland)

 

Papildu informācija

Projekta mājaslapa: https://www.ceeweb.org/eufunds/