Skip to content

Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem

Par projektu

Sākums:
01/01/2019
Noslēgums:
31/10/2023
Izmaksas:
500 000 ASV dolāru
Finansētājs:
Coca-Cola Foundation
Kontaktpersona:
Agita Pusvlika agita.pusvilka@zalabriviba.lv
Mērķis:

Sadarbībā ar pašvaldību, aktīvajiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem samazināt atkritumu daudzumu novadā un ieviestu aprites ekonomikas iniciatīvas

Projekta aktivitātes

  • Pašvaldības, uzņēmēju un iedzīvotāju parakstītas apņemšanās samazināt piesāŗņojumu sev apkārt un uzlabot vidi, kurā dzīvojam: https://www.zalabriviba.lv/tirilabi/pasvaldiba-apnemas/
  • Izglītojošas darbnīcas un semināri iedzīvotājiem un organizācijām par pārdomātu resursu pātēriņu un atkārtotu lietošanu. 
  • Pašvaldības iestāžu resursu audits un rekomendācijas to optimizācijai.
  • Sadarbība ar uzņēmējiem atkritumu samazināšanai un šķirošanai pārstādes mateirālos.

Partneri

  • Vīlands Associates
  • VA Government

Va GOVERNMENT LOGO Vīlandes associate logo

Papildu informācija