Skip to content

Tīri.Labi. Jauniešu līdzdalība aprites ekonomikā

Par projektu

Sākums:
01/03/2024
Noslēgums:
30/06/2025
Izmaksas:
Projekta kopējais finansējums: 48 888.89 EUR; Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums: 44 000.00 EUR; Līdzfinansējums: 4440.89 EUR
Finansētājs:
Latvijas vides aizsardzības fonds
Kontaktpersona:
Santa Krastiņa
Mērķis:

Pilnveidot projekta tiešās mērķa grupas – 15 līdz 25 gadus vecu jauniešu – līdzdalības prasmes aktuālo vides jautājumu identificēšanā un risinājumu piedāvāšanā pašvaldībās.

Projekta aktivitātes

  • Metodoloģiskās vadlīnijas projekta aktivitāšu, galvenokārt – reģionālo pasākumu – īstenošanai.
  • Divi pasākumi, tiešsaistē un klātienē, jauniešu līderības prasmju celšanai.
  • Pieci ideju radīšanas pasākumi dažādos Latvijas reģionos, kur jauniešiem tiks doti dažādi ar aprites ekonomiku saistīti izaicinājumi risinājumu piedāvāšanai.
  • Nolsēguma pasākums, kura laikā uzzināt par iniciatīvām – gan jauniešu realizētām, gan citām.
  • Komunikācijas kampaņa plašsaziņas medijos un sociālajos tīklos.

Papildu informācija