Skip to content

tExtended: Knowledge based blueprint for extended textile circularity

Projekta centrā ir mērķis samazināt tekstila atkritumus Eiropas Savienībā par 80%, izstrādājot un testējot inovatīvu pieeju lietoto tekstilizstrādājumu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei.

Par projektu

Sākums:
01/12/2022
Noslēgums:
30/11/2026
Izmaksas:
305 000 EUR (darbam Latvijā)
Finansētāji:
Eiropas Savienības programma “Apvārsnis Eiropa”
Kontaktpersona:
Dace Akule, dace.akule@zalabriviba.lv
Mērķis:

Projekta mērķis ir izstrādāt un testēt inovatīvu pieeju lietoto tekstilizstrādājumu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, lai samazinātu tekstila atkritumu apjomu Eiropas Savienībā par 80%. Lai to panāktu, projektā iesaistītie zinātniskie institūti, rīcībpolitikas pētnieki, kā arī praktiķi no tekstila ražošanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes uzņēmumiem meklēs labākos risinājumus dažāda sastāva un veida tekstilizstrādājumiem. Tāpat tiks izveidoti digitālie un tehnoloģiskie risinājumi, kā arī analizēti priekšnoteikumi inovatīviem aprites ekonomikas uzņēmējdarbības modeļiem, kas nepieciešami, lai projektā pilotētā pieeja būtu izmantojama dažādās ES valstīs. 

Projekta aktivitātes

Projekta centrā ir nākotnes ekosistēma tekstilizstrādājumu apritei, kas ietver dažāda sastāva un veida tekstilizstrādājumus un visus to dzīves ciklus, sākot no ražošanas līdz atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un reģenerācijai. Tekstila aprites ekosistēmas spējai izmantot lietotus tekstila materiālus pēc iespējas efektīvāk, ņemot vērā vides, ekonomiskos un sociālos ierobežojumus, ir nepieciešama visu iesaistīto pušu nepārtraukta sadarbība. Lai to veicinātu, projekta ietvaros tiks izstrādāti nepieciešamie digitālie risinājumi datu vākšanai un izmantošanai. Tāpat tiks veidoti datos balstīti tehnoloģiskie risinājumi, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu reālajā laikā un uzlabotu specifiskus tekstila atkārtotas izmantošanas un pārstrādes sistēmas posmus. Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti arī patērētāji, bez kuru līdzdalības tekstila aprites ekosistēmas izveide nav iespējama.  “Zaļā brīvība” ir iesaistīta sekojošās aktivitātēs: 

 • Nākotnes ekosistēmas koncepcijas veidošana, īpaši sekojot līdz Eiropas Savienības rīcībpolitikas diskusijām un regulējumam,
 • Esošās ekosistēmas kartēšana Baltijas valstīs, lai varētu analizēt izstrādātās pieejas ieviešanas potenciālu, 
 • Izstrādātās pieejas izvērtējums, analizējot vides, sociālos un ekonomiskos aspektus, 
 • Sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes.

Partneri

 • VTT Technical Research Centre of Finland
 • AIMPLAS – Plastics technology centre
 • Carr Communications, CENTEXBEL
 • Technological Centre for the Textile and Clothing Industry of Portugal CITEVE
 • ERT
 • Greenway Logistics
 • INESC TEC
 • Kringloopwinkel
 • Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH)
 • MTEX NS
 • PurFi Belgium
 • NARA-SK
 • Rester
 • RISE
 • SOPREMA
 • Tally Weijl
 • Têxteis J.F. Almeida
 • Utexbel

Papildu informācija

Plašāka informācija pieejama projekta mājas lapā