Skip to content

StartSun 

Par projektu

Sākums:
01/12/2023
Noslēgums:
01/10/2026
Izmaksas:
Kopējais budžets: 3 200 000 eiro, no tiem 2 560 000 ES finansējums 
Kontaktpersona:
Līga Krastiņa, liga.krastina@zalabriviba.lv
Mērķis:

Veicināt pāreju uz ilgtspējīgu enerģētiku Baltijas jūras reģionā un StartSun projektā izveidot sešas dažāda veida enerģētikas kopienas. Projektā tiks izstrādātas viegli saprotami un ērti lietojami energokopienu izveidošanas materiāli vietējām iestādēm, MVU un iedzīvotājiem, kā arī iespējamības kalkulators un vadlīnijas, kurās būs apkopoti nepieciešamie soļi energokopienas radīšanā.

Plašāk par projektu: https://interreg-baltic.eu/project/startsun/

Projekta aktivitātes

Papildu informācija