Skip to content

RES FORWARD: atjaunīgā elektroenerģija pārejā uz klimatneitralitāti

Projekta RES FORWARD fokuss ir ilgtspējīga vēja enerģijas plānošana un energokopienas nākotnes elektroenerģijas tirgū.

Par projektu

Sākums:
01/02/2023
Noslēgums:
31/01/2024
Izmaksas:
65 960 EUR
Finansētāji:
Eiropas Klimata fonds
Kontaktpersona:
Krista Pētersone krista@zalabriviba.lv, Ilze More ilze.more@zalabriviba.lv
Mērķis:

Atbalstīt nacionālo mērķu paaugstināšanu atjaunīgās elektroenerģijas jomā, monitorēt telpiskās plānošanas procesus un sabiedrības līdzdalību atjaunīgās enerģijas projektos, kā arī veicināt pirmās energokopienu iniciatīvas Latvijā.

Projekta aktivitātes

(1) Ambiciozāki AER mērķi Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (NEKP)
– Dalība NEKP darba grupās
– NEKP scenāriju un to alternatīvu izvērtējums
– Rekomendāciju izstrāde NEKP pilnveidošanai
– Pozīciju izstrāde, sadarbojoties ar Vides konsultatīvo padomi

(2) Vēja enerģijas telpiskās plānošanas veicināšana
– Vairāklīmeņu plānošanas ietvara izveide vēja parkiem piemērotāko teritoriju noteikšanai
– Paātrinātās kārtības tiesību aktu izvērtējums
– Iesaistīto pušu dialogi, iesaistoties iestādēm un ekspertiem
– Informācijas pieejamības veicināšana vēja parku projektu attīstībā

(3) Pārvirze uz pilsoņu virzītu energosistēmas transformāciju
– Regulējuma pilnveidošana – rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem
– Ieteikumi pašvaldībām sociāli iekļaujošu projektu izstrādē
– Tehniskie risinājumi energokopienu infrastruktūras attīstībā
– Labās prakses pārnese
– Vietējo grupu iesaiste ideju izstrādē

(4) Tīklošanās un kapacitātes paaugstināšana
– Sadarbība ar citām organizācijām –  kopīga pozīciju veidošana, dalība pasākumos, pētījumos
– Sanāksmes ar Baltijas valstu partneriem
– Dalība darba grupās, forumos

(5) Komunikācija
– Dalība publiskās diskusijās un pasākumos, pārstāvot atjaunīgās enerģijas tematu
– Sadarbība ar medijiem
– Vizuālo un tekstveides materiālu sagatavošana un to izplatīšana
– Sadarbība ar studentiem un jaunajiem aktīvistiem

Partneri

Aprites ekonomika (Lietuva)
Igaunijas Dabas fonds

Papildu informācija

Atjaunīgā elektroenerģija pilsētvidē – iespējas un izaicinājumi. Sarunā ar TVNET biedrības “Zaļā brīvība” atjaunīgās enerģijas politikas veidošanas eksperte Krista Pētersone.

Klimata un enerģētikas ministrijas ieceres un to trūkumi atjaunīgo energoresursu attīstībā Latvijā. Raidījums “Kas notiek Latvijā”

Diskusija festivālā “Lampa” – “Vēja parku vienādojums – kā sabalansēt sabiedrības, biznesa, pašvaldību un valsts intereses?”

Saruna un stāstījums “Kas ir enerģijas demokrātija?” Demokrātijas festivālā Kuldīgā.

Raksts “Kā veiksmīgi integrēt energokopienas Latvijas kontekstā?” – ieskats Norvēģijas Zinātnes un Tehnoloģiju Universitātes doktora grāda kandidāta Krišjāņa Rudus pētījumā.

CLEVER zema enerģijas patēriņa scenārijs Eiropai – apkopojums.

Vēja parki un apdraudējums putniem: kā salāgot intereses. Raidījumā “Zināmais nezināmajā”.

Plašākai energokopienu izveidei nepieciešami sakārtoti normatīvi. Intervija ar Kristu Pētersoni Latvijas avīzē.