Skip to content

RegENERate: Reģionu mobilizēšana enerģētikas pārkārtošanai un transformējošiem NEKP

RegENERate: Reģionu mobilizēšana enerģētikas pārkārtošanai un transformējošiem NEKP

Par projektu

Sākums:
01/01/2021
Noslēgums:
31/12/2023
Izmaksas:
1 303 239 EUR, tostarp Zaļās brīvības budžets 139 925 EUR
Finansētājs:
LIFE Programme
Kontaktpersona:
Maksis Apinis, maksis.apinis@bankwatch.org
Mērķis:

Veicināt Centrālās un Austrumeiropas valstu ieguldījumu ES centienos sasniegt neto nulles emisiju nākotni. Projekts sniegs pienesumu ambiciozāku un efektīvāku klimata un enerģijas politiku veidošanā, ko pamato ilgtermiņa apņemšanās pārtraukt fosilā kurināmā izmantošanu, uzlabot energoefektivitāti un veicināt atjaunīgo enerģiju.

Projekta mērķa grupa: politikas veidotāji, pašvaldības, vides organizācijas

Projekta aktivitātes

Projekts turpinās Bankwatch Network līdzšinējo darbu attiecībā uz taisnīgu pārkārtošanos un energosistēmas pārkārtošanu. Tas padziļinās iepriekšējo sadarbību ar iesaistītajām pusēs, lai proaktīvi līdzdarbotos pārvaldības instrumentu attīstībā un nodrošinātu finanšu līdzekļus Nacionālo enerģētikas un klimata plānu (NEKP) īstenošanai nacionālā un vietējā līmenī. Pieeja NEKP integrācijai vietējā plānošanā tiks tālāk attīstīta, lai piedāvātu metodoloģiju klimata mērķu integrācijai sabiedrības virzītā procesā. Sadarbībai būs noteicošā loma projekta mērķu sasniegšanā.

Partneri

CEE Bankwatch Network organizācijas Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā

Papildu informācija