Skip to content

Pilsoņu observatorija Zaļā kursa finansēšanai

Projekts balstās nepieciešamībā uzlabot Eiropas finanšu iestāžu īstenoto ieguldījumu pieeju un pielietotos instrumentus NextGenerationEU atveseļošanas paketes kontekstā. Mēs cenšamies nodrošināt, lai Eiropas pilsoņiem būtu iespējas panākt taisnīgu un ilgtspējīgu atveseļošanos no COVID-19 krīzes,  vienlaikus sniedzot ieguldījumu klimata, enerģētikas un bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanā, kas padarītu ES par pirmo klimatneitrālo reģionu 2050.gadā.

Par projektu

Sākums:
01/10/2022
Noslēgums:
31/03/2024
Izmaksas:
38 212, 50 EUR
Finansētājs:
Eiropas Savienība caur Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūru (EACEA)
Kontaktpersona:
Vaters Kinna, valters@zalabriviba.lv
Mērķis:

Projekta dalībnieki  izstrādās jaunu partnerības un sabiedrības iesaistīšanas pieeju un metodes. Projekts palielinās iedzīvotāju un interešu pārstāvības organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanā par NextGenerationEU fondu izlietojumu, lai nodrošinātu, ka atveseļošanas projekti tiek īstenoti tādā veidā, kas dod pozitīvu ieguldījumu sabiedrībai un videi, ar īpašu skatījumu uz dzimumu līdztiesības jautājumu un aprūpes ekonomiku.

Projekta aktivitātes

  • Dažādi pasākumi iedzīvotājiem, aktīvistiem, interešu aizstāvības organizācijām un medijiem par sabiedrības līdzdalības iespējām Latvijas virzībā uz Zaļo kursu.
  • Lai veicinātu informācijas apmaiņu starp ES pilsoņiem, pamatojoties uz iedzīvotāju pieredzi un veiktajiem pētījumiem, labāk definējot, kas ir ilgtspējīgi un pārveidojoši ieguldījumi, tiks sagatavoti virtuāli rīki (dokumentālās īsfilmas, digitālie foto stāsti, u.c.), kā arī organizēti pasākumi šo īsfilmu demonstrēšanai un diskusiju veicināšanai.

Partneri

CEE Bankwatch Network, Counter Balance (Itālija), Debt Observatory in Globalisation (ODG) (Spānija), National Society of Conservationists (Ungārija), Polish Green Network (Polija), Association Za Zemiata (Bulgārija), Zaļā brīvība (Latvija), Estonian Green Movement-FoE (Igaunija)

Papildu informācija

Projekts balstās nepieciešamībā uzlabot Eiropas finanšu iestāžu īstenoto ieguldījumu pieeju un pielietotos instrumentus NextGenerationEU atveseļošanas paketes kontekstā. Mēs cenšamies nodrošināt, lai Eiropas pilsoņiem būtu iespējas panākt taisnīgu un ilgtspējīgu atveseļošanos no COVID-19 krīzes,  vienlaikus sniedzot ieguldījumu klimata, enerģētikas un bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanā, kas padarītu ES par pirmo klimatneitrālo reģionu 2050.gadā.