Skip to content

Pietiekamības pasākumu integrēšana ilgtspējīgas enerģijas scenāriju modelēšanā

Projektā tika pētīts, kā Ziemeļvalstis un Baltijas valstis var izstrādāt labākus un plašākus enerģijas scenārijus, kas ņem vērā ne tikai energoefektivitātes pasākumus un pārslēgšanos uz atjaunojamajiem energoresursiem, bet arī uz pieprasījuma samazināšanu vērstus pasākumus.

Par projektu

Sākums:
01/01/2020
Noslēgums:
31/03/2020
Izmaksas:
Zaļās brīvības budzēta daļa – 201 250 NOK
Finansētājs:
Nordic Energy Research
Kontaktpersona:
Jānis Brizga: janis@zalabriviba.lv
Mērķis:

Analizējot ilgtspējīgas enerģijas scenārijus, bieži tiek vērtēti tikai piedāvājuma puses pasākumi. Tāpēc šis projekts cenšas šajos scenārijos iekļaut arī pieprasījuma pusi. Projekta uzdevums ir izstrādāt modificētus enerģijas scenārijus, tajos uzsverot pietiekamības, efektivitātes un atjaunojamās enerģijas komplimentaritāti. 

Projekta aktivitātes

Projektā paredzēts veicināt politisko dialogu, vērtējot šo dažādo pasākumu sabiedrisko pieņemamību.

Partneri

  • Olborgas universitāte,
  • INFORSE Europe (DK),
  • Lietuvas Enerģētikas institūts

Papildu informācija

Galvenie projekta rezultāti:

Development of Nordic-Baltic competence and experience sharing of energy sufficiency (Report from competence workshop, 27-28/1 2022, project WP6, pdf, 35 pages)