Skip to content

No zaļām prasmēm uz sistēmisku taisnīgumu

Zināšanu paaugstināšana par aktuālajiem klimata, vides un enerģētikas jautājumiem, informācijas apmaiņas un komunikācijas stiprināšana, neformālās izglītības rīku atjaunošana darbam ar sabiedrību. 

Par projektu

Sākums:
01/01/2024
Noslēgums:
31/10/2024
Izmaksas:
23 814.70 eiro
Finansētāji:
Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
Kontaktpersona:
Līga Krastiņa, liga.krastina@zalabriviba.lv
Mērķis:

Zināšanu paaugstināšana par aktuālajiem klimata, vides un enerģētikas jautājumiem, informācijas apmaiņas un komunikācijas stiprināšana, neformālās izglītības rīku atjaunošana darbam ar sabiedrību.

Projekta aktivitātes

Visas projekta aktivitātes ir vērstas uz savstarpējās komunikācijas un sadarbības veicināšanu ar iedzīvotājiem jeb sabiedrību kopumā.

Aktivitāte Nr.1 – Virtuāli interaktīvi semināri.

Lai arī sabiedrībai ir pieejami daudzveidīgi informācijas resursi specifisku tematu iepazīšanai un izpratnei, kritiski izvērtēt informācijas patiesumu ne vienmēr ir laiks un iespēja. Semināru satura pamatā būs ekspertu izstrādātas tematiskās pozīcijas, kas balstītas zinātniski pierādītos faktos, un ar kurām varēs iepazīties arī plašāka auditorija. Šādi tiks mazināta maldinoša informācija un veicināta diskusija ar sabiedrību.  

  1. pozīcija “Meža biomasa enerģētikā”
  2. pozīcija “Patēriņa samazināšana un nabadzības izskaušana”
  3. pozīcija “Atkritumu sadedzināšana enerģijas ieguvei”
  4. pozīcija “Kodolenerģija”

Aktivitāte Nr.2 – Vides aktualitāšu reģionālās domnīcas

Pēdējo gadu laikā “Zaļā brīvība” dažādu aktivitāšu ietvaros arvien vairāk cenšas sadarboties ar reģionālajiem partneriem. Sadarbība un arī organizāciju reģistri rāda, ka reģionālajām organizācijām priekšplānā ir dažādi sociālie jautājumi, vides un klimata temati organizācijas interesē, bet tie nav prioritāri. Vienlaicīgi, piemēram, Latgales un Sēlijas novados šobrīd aktuāla ir Augšdaugavas industriālā parka izbūve, process, kura caurspīdīgumu neviennozīmīgi vērtē vides eksperti un kas rosina jautājumus par dabas aizsardzību un klimata taisnīgumu kopumā. Domnīcas reģionos vērsīs uzmanību tieši reģionā aktuālo vides un klimata jomas problēmjautājumu risināšanai un kopīgi īstenojamu iniciatīvu noteikšanai.  

Aktivitāte Nr.3 – Vēlās brokastis ar vides influenceriem

Vairāku gadu garumā “Zaļā brīvība” sadarbojas ar influenceriem, lai vides tematus iznestu plašākā sabiedrībā un viegli uztveramā formā. Paplašinoties organizācijas ekspertu, kompetenču un tematu klāstam, tiek saredzēta nepieciešamība paaugstināt arī influenceru kapacitāti runāt ne tikai par katra personīgo atbildību un individuālo rīcību klimata pārmaiņu samazināšanā, bet aktualizēt arī dažas sistēmiskās barjeras vai pavirzītājus, lai individuālā rīcība būtu atbalsts strukturālām pārmaiņām un otrādi.  

Aktivitāte Nr.4 Izglītojošo materiālu restaurācijas darbnīca

Iesaistoša un spēlēs balstīta vides izglītība ir veids, kā dažādām auditorijām aizraujoši pastāstīt par sarežģītiem vides tematiem. Dažādi rīki šādai mijiedarbībai ar auditoriju jau ir biedrības arsenālā un tiek pastāvīgi izmantoti. Laika gaitā tie ir nolietojušies fiziski un tos nepieciešams atjaunot arī saturiski, lai atkal varētu izmantot vides izglītībā organizācijas ietvaros, kā arī dalīties ar citām organizācijām, kuras par spēlēm izrāda arvien lielāku interesi. Dalīšanās ar izglītojošajiem materiāliem veicina vides izglītībā ieinteresēto organizāciju, iestāžu un uzņēmumu tīklošanos, kas ir svarīga gan Rīgā, gan valsts reģionos, tāpēc sadarbība un tīklošanās ir viena no biedrības ilgtermiņa prioritātēm.  

Aktivitāte Nr.5 Ziņu lapa

Ziņu lapas regulāra izsūtīšana ir viens no organizācijas saziņas veidiem ar tās domubiedriem un citiem iesaistītajiem. Ņemot vērā, ka sociālo tīklu algoritmi ne vienmēr ir atbalstoši ziņu mērķtiecīgai nodošanai organizācijas sociālo tīklu sekotājiem, ziņu lapa ir mērķēts izdevums, lai kvalitatīvi nodotu vides aktualitātes biedrības auditorijai, aptverot to plašāk un iesaistot arī sociālo tīklu lietotājus. 

Ziņu lapa– februāris/marts

Ziņu lapa – aprīlis

Ziņu lapa – maijs

Ziņu lapa – jūnijs

 

Papildu informācija

Projekta mērķa grupas:
1) biedrības biedri, darbinieki un brīvprātīgie;
2) sadarbībā iesaistītās iestādes un nevalstiskās organizācijas;
3) viedokļu līderi (influenceri).    

Mērķa grupu vajadzības, kas risinātas projektā: (1) biedrības kapacitātes un veiktspējas stiprināšana; (2) datos un pierādījumos balstītu priekšlikumu un politikas iniciatīvu izstrāde; (3) sabiedrības interešu aizstāvības nodrošināšana konkrētā NVO pamatdarbības jomā.