Skip to content

RePower the Regions: Ambiciozi un iekļaujoši tīras enerģijas plāni reģionu taisnīgai pārejai

RePower the Regions priekšplānā izvirza atsevišķus taisnīgas pārkārtošanās reģionus Centrālajā un Austrumeiropā, lai mērķtiecīgi paātrinātu tajos dekarbonizācijas procesu.

Par projektu

Sākums:
01/10/2023
Noslēgums:
31/03/2026
Izmaksas:
178 788 EUR (Latvijā),Kopējās projekta izmaksas: 1 498 671 EUR
Finansētāji:
Eiropas Komisija, Life programma
Kontaktpersona:
Maksis Apinis, maksis@zalabriviba.lv
Mērķis:

Oglekļa ietilpīgo reģionu līdzdalība un vadība pārejā uz tīras enerģijas risinājumiem ir priekšnoteikums, lai līdz 2050. gadam sasniegtu ES klimata neitralitāti. Pamatojoties uz šo priekšnoteikumu, RePower the Regions priekšplānā izvirza atsevišķus taisnīgas pārkārtošanās reģionus Centrālajā un Austrumeiropā, lai mērķtiecīgi paātrinātu tajos dekarbonizācijas procesu. 

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros strādāsim, lai izstrādātu pirmos modeļus iekļaujošu un tikai vietējo un reģionālo tīras enerģijas plānu īstenošanai. Projekts RePower the Regions attīstīs vietējo varasiestāžu un to darbinieku prasmes un kapacitāti, lai ļautu sasniegt Fit for 55 un REPowerEU mērķus. Izmantojot līdzdalības plānošanas metodes un ar zinātniskās kopienas atbalstu, mēs izveidosim holistiskus plānus un ceļvežus tādu risinājumu ieviešanai kā enerģijas taupīšana, energoefektivitāte, vietējās un kopienas vadītās atjaunīgās enerģijas iniciatīvas un detalizēti plāni uz atjaunīgajiem energoresursiem balstītai siltumapgādei un dzesēšanai. Iegūstot spēcīgu vietējo atbalstu un sniedzot praktiskas vadlīnijas ilgtspējīgu projektu attīstībai, mūsu mērķis ir apkopot kvalitatīvus zaļo investīciju priekšlikumus un piesaistīt finansējumu reģioniem, veicot interešu aizstāvības aktivitātes, atbalstot pilotprojektus un izplatot informāciju par labākajiem risinājumiem. Konkrētais tematu loks vai problēmjautājums tīras enerģijas kontekstā, kam izstrādāsim ceļvežus, Daugavpilī un Rēzeknes novadā tiks definēts kopīgi ar pašvaldībām, atbilstoši to vajadzībām.

Partneri

Bulgārija – “Za Zemiata” (ZZ) / Friends of the Earth Bulgaria – https://www.zazemiata.org/ Čehija – Centrum pro dopravu a energetiku / Centre for Transport and Energy (CTE) – https://www.cde-org.cz/ Igaunija – MTÜ Eesti Roheline Liikumine / Estonian Green Movement (EGM) – https://roheline.ee/ Ungārija- Magyar Természetvédők Szövetsége / National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary (NSC-FoE HU) – https://mtvsz.hu/ Latvija – Zaļā brīvība / Green Liberty (GL) – https://www.zalabriviba.lv/ Polija – Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć / The Polish Green Network (PGN) – http://zielonasiec.pl/ Rumānija – Asociația Bankwatch România / Bankwatch Romania Association (BW RO) – https://bankwatch.ro/ Slovākija – Priatelia Zeme-CEPA / Friends of the Earth-CEPA (FoE-CEPA) – https://cepa.priateliazeme.sk/ Ukraina – Centre for Environmental Initiatives “Ecoaction” (EA) – https://en.ecoaction.org.ua/ Projektu “RePower the Regions: Ambiciozi un iekļaujoši tīras enerģijas plāni reģionu taisnīgai pārejai” līdzfinansē LIFE programma un Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Papildu informācija

Projekts balstīsies uz pieredzi, ko esam guvuši LIFE RegENERate projektā, lai vēl vairāk veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā taisnīgas pārejas procesa ietvaros un veicinātu pilsoņu vadītu mehānismu izstrādi uzraudzībai un iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā 16 taisnīgas pārejas reģionos.

Projekts tiks īstenots taisnīgas pārejas reģionos 9 valstīs:

Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā un Ukrainā

Latvijā ir izvēlēts Latgales reģions un padziļinātākam  darbam 2 pašvaldības – Daugavpils valstspilsēta un Rēzeknes novads.

Projekta mājaslapa: RePower the Regions: Ambitious and inclusive clean energy plans for repowering the just transition regions – Bankwatc