Skip to content

Klimata likums

2021.gada jūlijā Eiropas Savienībā pieņemts klimata likums, kas paredz Eiropas klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2050.gadam. Vairākas Eiropas valstis jau ir pieņēmušas nacionālos klimata likumus, vai tos izstrādā, tajā skaitā arī Latvija. Projekta mērķis ir nostiprināt pārdomātu un iekļaujošu pāreju uz klimatneitralitāti.

Par projektu

Sākums:
01/02/2022
Noslēgums:
31/01/2023
Izmaksas:
13 500 EUR
Finansētājs:
European Climate Foundation
Kontaktpersona:
Linda Zuze, linda@zalabriviba.lv
Mērķis:

Mērķis ir veikt interešu aizstāvības darbu ar lēmumu pieņēmējiem, lai paātrinātu visaptveroša un iekļaujoša valsts klimata likuma pieņemšanu un ieviešanu ar zinātniski pamatotiem mērķiem, kas atbilst ES klimata likumam un Parīzes nolīgumam – līdz 2050. gadam ES panākt nulles emisijas un ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5°C.

Projekta aktivitātes

Aktivitātes: apraksts bullet point formā par plāniem, ko vēlāk papildina ar saitēm par rezultātiem)

  • Indikatori veiksmīgai klimata likuma izstrādei un ieviešanai
  • Uzlabota interešu aizstāvības darba pieeja Latvijā, mācoties no citu Eiropas valstu pieredzes
  • Zinātnieku iesaiste politikas veidošanā 
  • Pilsoņu līdzdalības modeļu ieviešana klimata tiesību aktos
  • Atbalsts Latvijas nacionālajam klimata likumam
  • Latvijas nacionālā klimata likuma izvērtējums
  • Dalība NEKP darba grupās

Papildu informācija