Skip to content

Klimata likums un finansējums

Projekts kalpo kā instrumentu kopums, lai paātrinātu virzību uz klimatneitrālu sabiedrību Latvijā. Mērķis ir mobilizēt politiku un pasākumus, ieteikt to pārskatīšanu, ņemot vērā atveseļošanas plānošanu, un veicināt valsts klimata likuma ātrāku pieņemšanu. Tas ir darbs ne tikai ar politikas dokumentiem, bet arī finansēšanas lēmumiem, kas atbalsta zaļo pāreju un zinātniskās ekspertīzes institucionalizāciju klimata pārvaldībā.

Par projektu

Sākums:
01/01/2020
Noslēgums:
31/01/2022
Izmaksas:
13 500 EUR
Finansētājs:
European Climate Foundation
Kontaktpersona:
Linda Zuze, linda@zalabriviba.lv
Mērķis:

Mērķis ir virzīt publisko finansējumu uz ilgtermiņa klimata neitralitātes mērķiem “Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam” un “Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam” ietvaros un paātrināt nacionālā klimata likuma pieņemšanu.

Projekta aktivitātes

  • Latvijas 2030. un 2050. gada klimata mērķu iekļaušana Atveseļošanās un noturības mehānisma plānošanā
  • Neto nulles emisiju mērķa nostiprināšana Latvijas juridiskajā bāzē
  • Latvijas lomas veicināšana ES Klimata likuma atbalstīšanā, ESR un ETS pārskatīšana
  • Konferences, semināri 

Papildu informācija

Lai veicinātu sadarbību, kā arī informācijas un viedokļu apmaiņu klimata politikas jomā, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!), tiekoties ar nevalstiskajām organizācijām un nozaru pārstāvjiem, otrajā klimata politikas apaļā galda sarunā pārrunā ministrijas izstrādāto Klimata likumprojektu un tā lomu nacionālo klimata mērķu sasniegšanā. Vairāk: https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/ministrs-pless-ar-nevalstisko-sektoru-un-nozaru-parstavjiem-tiekas-otraja-apala-galda-saruna-par-klimata-politiku