Skip to content

Godīgai tirdzniecībai draudzīgas Baltijas valstis – LV

Projekta mērķis ir stiprināt Baltijas un Ziemeļvalstu NVO tīklu un sadarbību, izplatot sabiedrībā atbildīga patēriņa un Godīgās tirdzniecības idejas, izglītojot un informējot pilsoniskās sabiedrības grupas, uzņēmumus, pašvaldības, jauniešus un plašāku sabiedrību par patēriņa ietekmi uz vidi un cilvēkiem.

Par projektu

Sākums:
01/08/2021
Noslēgums:
31/08/2022
Finansētājs:
Ziemeļvalstu Ministru padome un Sabiedrības integrācijas fonds
Kontaktpersona:
Ariana Apine, ariana@zalabriviba.lv
Mērķis:

Stiprināt Baltijas un Ziemeļvalstu NVO tīklu un sadarbību, izplatot sabiedrībā atbildīga patēriņa un Godīgās tirdzniecības idejas, izglītojot un informējot pilsoniskās sabiedrības grupas, uzņēmumus, pašvaldības, jauniešus un plašāku sabiedrību par patēriņa ietekmi uz vidi un cilvēkiem.

Projekta mērķa grupa: Vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotāji, jaunieši, publisko iepirkumu veicēji, uzņēmumi un biznesa pārstāvji Baltijas valstīs, Latvijas un Baltijas valstu sabiedrība.

Projekta aktivitātes

Projekta partneru zināšanu un pieredzes apmaiņas semināri kapacitātes palielināšanai, dalība starptautiskā pārtikas izstādē, Godīgās tirdzniecības mēneša un marķējuma “Mēs izvēlamies Godīgo tirdzniecību” kampaņa, semināri skolotājiem, uzņēmumiem, pašvaldībām, prezentācijas un aktivitātes skolās, mācību materiālu radīšana, Godīgās tirdzniecības atpazīstamības kampaņa, izmantojot dažādus medijus.

Partneri

  • Nevalstiskā organizācija “Mondo” (Igaunija),
  • attīstības sadarbības platforma “LitDEA” (Lietuva),
  • “Fairtrade Finland” (Somija)