Skip to content

CLIMAS: Pilsoņu iesaistīšanas metožu kopums sabiedrības noturības veicināšanai klimata pārmaiņu kontekstā

CLIMAS projektā tiks izmantota dizaina domāšana, dzīvās laboratorijas un klimata asamblejas, lai radītu alternatīvus rīkus, kas stimulētu deliberatīvos procesus klimata politikas veidošanā.

Par projektu

Sākums:
01/01/2023
Noslēgums:
31/12/2025
Izmaksas:
2 817 902,50 Eiro
Finansētāji:
Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis” finansējums
Kontaktpersona:
Ariana Apine, ariana@zalabriviba.lv, Ingrīda Strazdiņa, ingrida@zalabriviba.lv
Mērķis:

CLIMAS projekta mērķis ir paātrināt pāreju uz noturību pret klimata pārmaiņām, uzlabojot iedzīvotāju iesaistīšanos, izmantojot instrumentu kopumu, kas turpinās demokratizēt pilsoņu asamblejas 150 ES reģionos. 

“CLIMAte change citizens engagement toolbox for dealing with Societal resilience” (CLIMAS) projekts ir deviņpadsmit (19) Eiropas organizāciju un universitāšu kopīga iniciatīva, ko turpmākos trīs gadus finansēs Eiropas Savienības programma “Apvārsnis”. CLIMAS projekts ir vērsts uz steidzamu vajadzību pēc pilsoniskās sabiedrības lielākas iesaistīšanās klimata pielāgošanās un noturības pasākumos, radot uz sadarbību vērstus lēmumu pieņemšanas rīkus, kurus var izmantot un pielāgot visi iedzīvotāji, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, pašvaldības un citas ieinteresētās personas visā Eiropas Savienībā.   

Projekta aktivitātes

CLIMAS projekta laikā izveidotajā  rīku komplektā būs iekļauti dažādi resursi, piemēram, tiešsaistes platformas interaktīvām diskusijām, vadlīnijas efektīvu klimata asambleju un konsultāciju rīkošanai, kā arī labākās prakses dažādu kopienu un ieinteresēto personu līdzdalībai klimata pielāgošanās plānošanā un īstenošanā. CLIMAS projekta komanda nodrošinās apmācību un atbalstu vietējām iestādēm un saistošiem dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka instrumentu kopums tiek efektīvi izmantots un ikviena kopiena virzītos uz klimata noturīgām pārmaiņām. 

CLIMAS piedāvās novatoriskus risinājumus, lai palīdzētu politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām efektīvi realizēt klimata pārmaiņu pielāgošanās un noturības pasākumus.

VILNIUS TECH Universitātes vadībā, biedrība “Zaļā brīvība” piedalīsies pirmās Klimata asamblejas organizēšanā Latvijā, pielietos un izmēģinās projekta ietvaros radītos rīkus efektīvu Klimata asambleju rīkošanai, kā arī veicinās pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos klimata pielāgošanās un noturības pasākumu plānošanā un realizēšanā. 

Partneri

 • Vilnius Gediminas Technical University (Lietuva)
 • cambiaMO | changing Mobility (Spānija)
 • Vrije Universiteit Brussel (Beļģija)
 • Institute for Advanced Studies (Austrija)
 • UAegean (Grieķija)
 • European Integrated Project (Rumānija)
 • Municipal enterprise “Vilniaus planas” (Lietuva)
 • Deep Blue (Itālija)
 • Deliberativa (Spānija)
 • Eurecat (Spānija)
 • Technovative Solutions Ltd. (Lielbritānija)
 • Generalitat de Catalunya (Spānija)
 • IFOK (Vācija)

Papildu informācija

Plašāk par projektu CLIMAS.

Projekta brošūra.