Skip to content

Ceļā uz tekstila aprites sistēmu Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs

Pētījums par tekstila plūsmām Baltijas valstīs, kā arī dažādi pasākumi iesaistītajām pusēm ļāva uzlabot zināšanas par tekstilmateriālurašanos, savākšanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi Baltijas reģionā. Tāpat tika izstrādāti ieteikumi rīcībpolitikas risinājumiem, lai veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku tekstila industrijā Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā.

Par projektu

Sākums:
01/11/2018
Noslēgums:
31/12/2020
Izmaksas:
12 830 EUR (Latvijā)
Finansētājs:
Ziemeļvalstu ministru padome
Kontaktpersona:
Dace Akule: dace.akule@zalabriviba.lv
Mērķis:

Baltijas reģions ir viens no galvenajiem Ziemeļvalstu lietoto tekstilpreču gala mērķiem, un tam ir nozīmīga loma Ziemeļvalstu aprites ekonomikā. Projekta mērķis bija uzlabot zināšanas par tekstilmateriālurašanos, savākšanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi Baltijas reģionā, lai palīdzētu nodrošināt, ka arī Ziemeļvalstu reģions veicina, nevis kavē aprites ekonomiku Baltijā. Tas arī veicināja Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tekstilizstrādājumu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes saistību izpildi, tā kā no 2025.gada tas būs jānodrošina visās Eiropas Savienības valstīs. Tāpat projekts stiprināja iesaistīto pušu spējas palielināt tekstilizstrādājumu savākšanu, otrreizēju izmantošanu un pārstrādi, kā arī izstrādāt efektīvus rīcībpolitikas pasākumus virzībai uz tekstilpreču aprites ekonomiku.

Projekta aktivitātes

Partneri

Projekta vadošā organizācija ir Stokholmas vides institūts Tallinā (Stockholm Environment Institute in Tallinn), partneri – sociālais uzņēmums “Textale” Lietuvā un konsultāciju uzņēmums “PlanMiljo” Dānijā.

Papildu informācija