Skip to content

Biedrības “Zaļā brīvība” kapacitātes stiprināšana

Projekta mērķis ir stiprināt Zaļas brīvības un tās darbinieku zināšanas un kapacitāti darbā ar aprites ekonomikas un klimatneitralitātes jautājumiem, sekmēt NVO savstarpējo sadarbību, kā arī paplašināt Zaļās brīvības brīvprātīgo un atbalstītāju loku.

Par projektu

Sākums:
01/06/2021
Noslēgums:
30/04/2022
Finansētājs:
Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonds
Kontaktpersona:
Ariana Apine
Mērķis:

Stiprināt Zaļas brīvības un tās darbinieku zināšanas un kapacitāti darbā ar aprites ekonomikas un klimatneitralitātes jautājumiem, sekmēt NVO savstarpējo sadarbību, kā arī paplašināt Zaļās brīvības brīvprātīgo un atbalstītāju loku. 

Projekta aktivitātes

  • Aprites ekonomika: 
  • ziņojums par labās prakses piemēriem, priekšlikumiem vides NVO iesaistei vides politikas ieviešanā un Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanu pārtikas, tekstila un iepakojuma atkritumu samazināšanas, apsaimniekošanas un šķirošanas jomās; 
  • Klimatneitralitāte un pielāgošanās klimata pārmaiņām: 
  • materiālu pārskati par labās prakses piemēriem un to adaptāciju Lavijas apstākļiem, aktuālāko klimata atslēgas vārdu un terminu latviskošanu, priekšlikumiem vides NVO iesaistei vides politikas ieviešanā emisiju un atjaunīgās enerģijas jomās; 
  • Četru kopīgu pasākumu sagatavošana sadarbībā ar citām vides NVO par ES politikas iniciatīvām, dzīvescika novērtējumu un klimata un biodaudzveidības aspektiem; 
  • Dalība projektu pārvaldības IT rīku izmantošanas kursos; 
  • Atvērtie pasākumi biedrības esošajiem un potenciālajiem biedriem un brīvprātīgajiem.

Partneri

Biedrība “Baltijas krasti”

Papildu informācija