Skip to content

Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju

Projekta centrā ir dažādas pētniecības, sabiedrības izglītošanas un iesaistīšanas aktivitātes, lai samazinātu atkritumu rašanos un nodrošinātu resursu otrreizēju izmantošanu.

Par projektu

Sākums:
01/03/2022
Noslēgums:
31/12/2028
Izmaksas:
363 420 EUR
Finansētājs:
Eiropas Savienības LIFE programma (60%), Valsts reģionālās attīstības aģentūra (30%), pašu līdzfinansējums (10%).
Kontaktpersona:
Agnese Marnica
Mērķis:

Projekta mērķis ir samazināt atkritumu rašanos, nodrošinot resursu otrreizēju izmantošanu, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi un mazinot oglekļa emisijas ekonomikas pēdas nospiedumu. Projekts palīdz īstenot “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam” noteiktos pasākumus.

Projekta aktivitātes

Projektā iesaistītās 21 organizācijas īstenos pasākumus četru tematisko bloku ietvaros:

  • pāreja no atkritumiem uz resursiem,
  • labāki produktu cikli un produktu dizains,
  • reģionālās ilgtspējas stiprināšana un atkritumu un materiālu pārvalde,
  • ilgtspējīgs patēriņš un sociālās inovācijas.

  “Zaļā brīvība” ir iesaistīta sekojošās aktivitātēs:

  • tekstilizstrādājumu savākšanas sistēmas izveide un demonstrācija, kā ietvaros “Zaļā brīvība” veic pētījumu par mājsaimniecības tekstila preču šķirošanu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī izstrādā rīcībpolitikas priekšlikumus ilgtspējīgas tekstila pārvaldības sistēmas ieviešanai Latvijā,
  • bioloģisko atkritumu dalītas vākšanas un apsaimniekošanas sistēmas izveide un demonstrācija, kā ietvaros “Zaļā brīvība” līdzdarbojas pārtikas atkritumu mērīšanas nodrošināšanā, pārtikas atkritumu mazināšanas labās prakses iniciatīvu ieviešanā, un sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, izpratnes veicināšanā par pārtikas atkritumu mazināšanu un aprites ekonomikā balstītām rīcībām,

ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes darbības, kā ietvaros “Zaļā brīvība” piedalās platformas izstrādē iedzīvotāju informētībai par personīgā patēriņa paradumiem, kā arī sadarbojas ar pašvaldībām, lai apkopotu nomas, maiņas un remonta punktus visā Latvijā un palīdzētu īstenot “no precēm uz pakalpojumiem” pieeju.

Partneri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs, Valsts vides dienests, Cēsu novada pašvaldība, “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, “Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija”, “Latvijas Būvuzņēmēju apvienība”, biedrība “Baltijas krasti”, biedrība “CLEANTECH Latvia”, nodibinājums “Vides izglītības fonds”, biedrība “Zero Waste Latvija”, Rīgas Tehniskā universitāte, Sia “Druplat”, SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, SIA “ZAAO”, SIA „Zaļā josta”,SIA „Eco Baltia vide”, SIA “Econova Latvia”, AS “Latvijas Zaļais punkts”, SIA “GyroGas”, SIA “Clean R”.

Papildu informācija

Plašāka informācija pieejama projekta mājas lapā.