Skip to content

Apritīgas izmaiņas pārtikas jomā Baltijas valstīs

Projektu īstenojam no 2023. gada augusta līdz 2025.gada augustam ar mērķi stiprināt aprites ekonomikā balstītu kapacitāti pārtikas jomā, palielināt starpnozaru sadarbību, un veidot apritīgu un ilgtspējīgu pārtikas reģionu Latgalē.

Par projektu

Sākums:
01/08/2023
Noslēgums:
31/08/2025
Finansētāji:
Eiropas Savienība
Kontaktpersona:
Līga Krastiņa, liga.krastina@zalabriviba.lv, Inga Belousa, inga@zalabriviba.lv
Mērķis:

Projektu “Apritīgas izmaiņas pārtikas jomā” (Circular FoodShift) īstenojam ar mērķi stiprināt aprites ekonomikā balstītu kapacitāti pārtikas jomā un palielināt starpnozaru sadarbību. Darbojamies ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas atbalstu un līdzfinansējumu, lai izveidotu apritīgu un ilgtspējīgu pārtikas reģionu.

Projekta aktivitātes

Papildu informācija

Projekta virzieni: 
  • apritīgas izmaiņas pārtikas jomā,
  • vietēja un bioloģiska pārtika izglītības iestādēs,
  • tehnoloģiski risinājumi pārtikas apritei,
  • ilgtspējīga gastronomija.
Projekta mērķauditorija:
  • Latgales viesnīcu, restorānu un sabiedriskās ēdināšanas nozares pārstāvji,
  • pārtikas audzētāji un ražotāji,
  • pārtikas piegādātāji izglītības iestādēm,
  • pārtikas jomas pedagogi, pētnieki un studējošie,
  • tūrisma jomas speciālisti no Latgales pašvaldībām.
Projekta aktivitāšu jomas: 
  • pārtika izglītības iestādēs,
  • pārtika sabiedriskajos pasākumos, īpaši festivālos,
  • vietēji audzēta un ražota pārtika,
 • pārtika restorānos un kafejnīcās
Projekta mājas lapa: https://interreg-baltic.eu/project/circular-foodshift/