Skip to content

1,5 °C dzīvesveids ES: klimatu saudzējoša dzīvesveida popularizēšanas un ieviešanas rīcībpolitika un rīki

Projektā tiek analizēti un risināti iemesli, kuri kavē klimata krīzi mazinošu patēriņa un dzīvesveida izmaiņu ieviešanu, veikta 1,5 °C dzīvesveida perspektīvu analīze mājsaimniecību līmenī sasaistot ar attiecīgu politisko un sociālekonomisko struktūru izpēti dažādos pārvaldes līmeņos.

Par projektu

Sākums:
01/10/2022
Noslēgums:
30/04/2025
Izmaksas:
Kopējais projekta budžets ir aptuveni 5 miljoni eiro.
Finansētāji:
Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma “Apvārsnis 2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 101003880.
Kontaktpersona:
Jānis Brizga janis@zalabriviba.lv , Inga Belousa inga@zalabriviba.lv , Kārlis Lakševics karlis@zalabriviba.lv , Linda Zuze linda@zalabriviba.lv
Mērķis:

Aktualizēt dzīvesveida sasaisti ar centieniem sasniegt 1,5 °C klimata mērķi un atbalstīt pārmaiņas, kas noteiktas Parīzes nolīgumā un ES zaļajā kursā.

Projekta aktivitātes

Projekta mērķa grupu iesaistei organizējam ieinteresēto pušu dalībnieku seminārus:

 • Pilsoniskās domnīcas (citizen thinking labs)
 • Interesentu domnīcas (stakeholder thinking labs)
 • Koprades darbnīcas (co-creation workshops)
 • Rīcībpolitikas darbnīcas (policy workshops)
 • Ekspertu Delfu darbnīcas (expert-delphi)
 • Interesentu darbnīcas (multi-stakeholder workshops)

Projektā izstrādājam zinātnē balstītas pamatnostādnes politikas veidotājiem, īstenotājiem un ikvienam par to, kā dzīvesveids ietekmē oglekļa pēdu un kā politiskais, ekonomiskais un sociālais konteksts ietekmē ilgtspējīga dzīvesveida izvēli: 

 • Dzīvesveida pārmaiņu ietekmes rādītāji uz klimatu un veselību ES un trijās G20 valstīs,
 • Mājsaimniecību stratēģiju izvērtējums pārejai uz 1,5 °C dzīvesveidu,
 • Strukturālo ierobežojumu un šķēršļu izvērtējums sistēmiskai pārejai uz 1,5 °C dzīvesveidu,
 • 1,5 °C dzīvesveida izmaiņu risku izvērtējums mājsaimniecību līmenī,
 • 1,5 °C dzīvesveida ekonomisko un labklājības sistēmu scenāriju izvērtējums,
 • Ar 1,5 °C dzīvesveidu saderīgi biznesa (uzņēmējdarbības) modeļi,

Sadarbība ar dažādām iesaistītajām pusēm, lai aktualizētu pāreju uz 1,5 ° C dzīvesveidu.

Partneri

Projekta partnerorganizācijas ir:

 • Leidenes Universitāte no Nīderlandes,
 • konsultāciju, izglītības, vides ietekmes aprēķinu un pētniecības uzņēmums “D-mat” no Somijas,
 • Akoruņas Universitāte no Spānijas,
 • pētniecības un konsultāciju organizācija “GreenDependent Institute” no Ungārijas,
 • Potsdamas Helmholca centra Ilgtspējas pētniecības institūts, 
 • sabiedrības un ilgtspējas mijiedarbības izpētes domnīca “Hot or Cool Institute”,
 • lietišķo vides pētījumu un politikas analīzes organizācija “adelphi research”,
 • pētniecības konsultāciju uzņēmums “European Research Services” no Vācijas,
 • Lundas Universitāte no Zviedrijas,
 • Latviju projektā pārstāv pētnieki no biedrības “Zaļā brīvība”

 

Papildu informācija

Klimata krīzi mazinošu patēriņa un dzīvesveida izmaiņu ieviešanu kavē:

 • Nepietiekami kvantitatīvie dati par to, kādas dzīvesveida izmaiņas mazinātu klimata pārmaiņas un kādā veidā tas notiktu. Tādējādi politikas veidotājiem un iedzīvotājiem pietrūkst informācijas informētu lēmumu pieņemšanai.
 • Nepietiekami pieredzē balstīti dati par to, kā sabiedrība pieņem krasas pārmaiņas. Tā rezultātā tiek īstenotas nesaskaņotas politiskās iniciatīvas, kas nav pietiekami ietekmīgas.
 • Indivīda uzvedības izmaiņās balstīta politika, kas nerisina strukturālos ierobežojumus un neilgtspējīga dzīvesveida ietekmes ārējos faktorus. Tā rezultātā veidojas neefektīva rīcībpolitika un politikā vīlušies pilsoņi, kas ir pārslogoti ar mudinājumiem mainīt savu dzīvesveidu.

Projekta vietne: https://onepointfivelifestyles.eu/ 

Projekta blogs: https://onepointfivelifestyles.eu/blog  

Projekta jaunumi

Spēles par 1,5 °C dzīvesveidu Eiropas Zinātnieku naktī https://www.zalabriviba.lv/speles-par-15-c-dzivesveidu-eiropas-zinatnieku-nakti/ 

50 klimatu saudzējoša dzīvesveida rīcības, kas ieviešamas līdz 2030. gadam https://www.zalabriviba.lv/50-klimatu-saudzejosa-dzivesveida-ricibas-kas-ieviesamas-lidz-2030-gadam/  

Latvijas iedzīvotāji un eksperti par klimatam saudzīgu dzīvesveidu https://www.zalabriviba.lv/latvijas-iedzivotaji-un-eksperti-par-klimatam-saudzigu-dzivesveidu/  

Strukturālas pārmaiņas klimatu saudzējošam dzīvesveidam https://www.zalabriviba.lv/strukturalas-parmainas-klimatu-saudzejosam-dzivesveidam/