Skip to content

Pētījums// Kādi ir iespējamie attīstības scenāriji, lai līdz 2035. gadam izveidotu tīru Eiropas elektroenerģijas sistēmu?

Turpinot aktualizēt atjautīgās enerģijas jautājumus Latvijā Eiropas klimata fonda projekta “Vēja un saules enerģijas integrācija Latvijas energosistēmā”  ietvaros, biedrība “Zaļās brīvība” piedāvā vairāk uzzināt par 2022. gada 22. jūnijā izdoto EMBER* pētījumu (study) “Jaunā paaudze: līdz 2035. gadam izveidot tīru Eiropas elektroenerģijas sistēmu” (“New Generation: Building a clean European electricity system by 2035”) ar Dr Krisa Rosslova (Chris Rosslowe) apkopotajiem nozīmīgākajām atziņām. Pētījumā aplūkoti vislētākie ceļi uz tīru energosistēmu Eiropā, kuri atbilstu Parīzes nolīguma mērķiem klimata jomā (1,5C). Ziņojums ar pielikumiem pieejams šeit angļu valodā.  Kriss Rosslovs, kurš ir vecākais enerģētikas un klimata datu analītiķis EMBER, raksta:

“pētījumā atspoguļotā vislētāko energosistēmu ceļu modelēšana liecina, ka līdz 2035. gadam tīra energosistēma (70 -80% vēja un saules) būs enerģētikas plānošanas pamatā, lai līdz gadsimta vidum Eiropa kļūtu par klimat neitrālu pasaules daļu.

Detalizētā katras valsts un secīga stundu energosistēmas modelēšana apstiprina iespēju līdz 2035. gadam gandrīz pilnībā dekarbonizēt Eiropas enerģētikas sektoru, vienlaikus paplašinot elektroapgādi. Galvenie rādītāji tiek aprēķināti, lai noteiktu progresu, vienlaikus ņemot vērā virkni neskaidrību. Būtiski, ka tiek vērtētas konkurējošo trašu izmaksas, tostarp energosistēmas izstrādes izmaksas atbilstoši pašreizējiem plāniem.

Šajā ziņojumā apkopoti trīs modeļi Eiropas** enerģētikas nozares izvēlēto attīstības virzienu rezultāti. Pirmais- īstenotās rīcībpolitikas ceļš ir saskaņots ar noteikto valsts rīcībpolitiku līdz 2035. gadam. Divas pārējās pieejas — Tehnoloģijā balstītā un sistēmas maiņas pieeja — tiek aprēķinātas, lai samazinātu izmaksas, vienlaikus saglabājot oglekļa budžetu, kas atbilst Parīzes nolīguma mērķiem klimata jomā. Abi pēdējie ceļi paplašina tīru elektrifikāciju, bet atšķiras to pieņēmumi par pieejamām tehnoloģijām un enerģijas ietaupījuma līmeni, ko rada pārmaiņas sabiedrībā.

*EMBER ir neatkarīgs klimata un enerģijas pētniecības centrs (think-tank) kas veidots ar mērķi veicināt pāreju uz elektroenerģiju un tā aizsākumi meklējami 2008. gadā.

**Termins “Eiropa” šajā pētījumā attiecas uz to valstu kolekciju, kas iekļautas energosistēmas modelēšanā: EU27 + UK +Norvēģija + Šveice + Rietumbalkānu sešas valstis (AL, BA, KX,ME, MK, RS). Turcija un Ukraina nav iekļautas.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *