Skip to content

Francijas klimata asamblejas ieteikumi ilgtspējīgam patēriņam

Mūsu patēriņa un pārpatēriņa paradumiem ir spēcīga ietekme uz vidi. Mums šķiet, ka mainīt patērētāju paradumus ir būtisks uzdevums, lai sasniegtu pašu nospraustos mērķus. Atturīgākam un tikumīgākam patēriņam attiecībā pret vidi jābūt pieejamam visiem neatkarīgi no pirktspējas. Tas nedrīkst būt mums uzspiests ierobežojums, ne greznība, ne aktīvisma akts. Tas nedrīkst balstīties tikai uz patērētāju, transformācijai ir jāietver arī produktu ražošanas un izplatīšanas metodes.

Convention Citoyenne pour le Climat, 2020. gada jūnijs

Informācija, izglītība un izpratne ir spēcīgi un efektīvi rīki, lai panāktu noturīgas un ilgtspējīgas pārmaiņas nākotnes sabiedrībā, vienlaikus rīkojoties strauji, lai iedrošinātu pārmaiņas arī ikdienas dzīvēs.

Mēs vēlamies, lai katrs indivīds ir atbildīgs bez spēka pielietošanas: katram indivīdam ir jāspēj rīkoties, balstoties paša vēlmēs, bet arī paļaujoties uz spējām, īpaši cienot mūsu sociālā taisnīguma vērtības:

 • Izveidot izglītības, apmācību un izpratnes uzlabošanas rīkus atbildīgam patēriņam
 • Radīt pienākumu uzrādīt informāciju par produktu un pakalpojumu ietekmi uz oglekļa budžetu
 • Regulēt reklāmu un mārketingu, lai samazinātu pārpatēriņa iniciatīvas

Lai veicinātu šīs pārmaiņas, ir nepieciešami vairāki pasākumi un rekomendācijas. Ievērojot to, ka mūsu patēriņš rada būtisku atkritumu daudzumu, īpaši iepakojumu, ir jāsamazina vienreizlietojamās plastmasas izmantošana:

 • Ierobežot “pāriepakošanu” un vienreizlietojamo plastmasu, veicinot beztaras iepirkumus un instrukcijas produktu sadales vietās
 • Iedrošināt digitālo “prātīgumu”, lai samazinātu vides ietekmes

Klimata asamblejas darbs ļāva mums uzzināt par daudzām pastāvošām iniciatīvām un likumiem, lai pasargātu vidi. Tomēr problēma bieži saglabājas: dažādu iemeslu dēļ vides politika nedarbojas. Tāpēc, pirmkārt un galvenokārt, mēs ticam, ka esošajiem noteikumiem ir jāīstenojas un tie jāievēro visiem, citādi piemērojot nopietnus sodus. Otrkārt, noteikumi, kas ir spēkā – pat tad, kad tie tiek īstenoti – nešķiet efektīvi. Katrs no tiem ir neatkarīgi jāpārbauda un jāpārskata:

Jānodrošina labāka vides politikas īstenošana un tā jāizvērtē, lai panāktu augstāku efektivitāti. 

 


Mērķu un apakšmērķu piemēri:

Izveidot par pienākumu uzrādīt produktu un pakalpojumu ietekmi uz oglekļa budžetu
 • Izstrādāt un ieviest oglekļa ietekmes punktu skaitu patēriņa produktiem un pakalpojumiem
 • Padarīt obligātu informāciju par SEG emisijām veikalos un patēriņa vietās, kā arī zīmolu reklāmās
Regulēt reklāmas, lai samazinātu pārmērīga patēriņa stimulus
 • Novērst produktu reklāmas, kuru dzīves cikls rada daudz SEG emisijas
 • Regulēt reklāmu, lai novērstu nevēlamus patērētāju stimulus
Ierobežot pārāk lielu iesaiņojuma un vienreizlietojamās plastmasas izmantošanu
 • Ieviest beziepakojuma preču iegādes vietas visās tirdzniecības vietās
 • Ieviest stikla trauku depozīta sistēmu līdz 2025. gadam
 • Veicināt kompostējama bioloģiska iepakojuma attīstību
Veicināt izglītību, apmācību un izpratnes veidošanu par atbildīgu patēriņu
Kontrolēt un piemērot sankcijas par vides pārkāpumiem efektīvāk

Pilns priekšlikumu teksts FR

Atpakaļ uz pamatrakstu

Tekstu pēc Convention Citoyenne pour le Climat materiāliem sagatavoja Krista Pētersone un Liene Vecvagare.

Attēls: pixabay.com

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *