Skip to content

Pasākums// Zaļā infrastruktūra: mitrāju loma ilgtspējīgā plūdu mazināšanā

17. novembrī norisinājās tiešsaistes seminārs “Zaļā infrastruktūra: mitrāju loma ilgtspējīgā plūdu mazināšanā”, kurā meklējām risinājumus tam, kā cilvēkam labāk sadzīvot ar dabu un  ūdeni jeb kā ilgtspējīgi mazināt plūdu riskus.  Lai gan palieņu, dabisko upju posmu un citu mitrāju lomu plūdu risku mazināšanā un ūdens attīrīšanā mūsdienās ir zināma,  daudzām ES valstīm, tostarp Latvijai, ir ievērojamas grūtības integrēt šos dabas resursus savā ūdens resursu pārvaldībā un plūdu riska mazināšanas praksēs. 

Latvijā, līdzīgi kā pārējā Eiropā, ievērojama daļa zemes ir nosusināta, lai dotu vietu cilvēku infrastruktūrai, kā arī intensīvai lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Vēsturiski zaudēti vairāk nekā 90% Latvijas palieņu, kā arī daudzas upes tikušas iztaisnotas. Tomēr tas daudzos gadījumos ir veicinājis vērtīgu upju dzīvotņu iznīcināšanu, mitrāju stāvokļa pasliktināšanos un ūdens kvalitātes problēmas, ko rada barības vielu ātrāka noplūde upēs un ezeros. Arī šobrīd ES finansējums plūdu risku mazināšanai tiek  izmantots sen iztaisnoto upju posmu pārrakšanai un kanālam raksturīgas gultnes atjaunošanai, lai ūdens ātrāk noplūstu.  

Tiesšaistes seminārā ar svaigu skatu palūkojāmies uz šiem jautājumiem, iedziļinoties Latvijas plūdu seku mazināšanas un mitrāju apsaimniekošanas izaicinājumos, kā arī uzzinot par veiksmīgiem plūdu risku mazināšnas risinājumiem no Ungārijas.  

Pasākuma programmā: 

  • Prezentācija: Dr. Gábor Ungvári no REKK.AQUA Ungārijas Reģionālā enerģētikas politikas pētniecības centra Ūdens ekonomikas nodaļas prezentēja projekta Land4Flood plūdu risku mazināšanas iniciatīvu pieredzi, tostarp no upēm, kur polderu teritorijas izmantotas regulētai plūdu ūdeņu uzkrāšanai.  Prezentācija/Presentation.
  • Pieredzes stāsts: palieņu apsaimniekotājs Jurijs Prokofjevs padalījās ar pieredzi un izaicinājumiem praktiskā palieņu apsaimniekošanā Sitas dabas parkā, Lubāna  mitrājā – starptautiski nozīmīgā Natura 2000 teritorijā. Prezentācija/Presentation. 
  • Filmas prezentācija: Biedrība “Zaļā brīvība” demonstrēja īsfilmu “Upēm jādod telpa: ceļā uz ilgtspējīgu plūdu mazināšanu”;
  • Paneļdiskusija: Paneļdiskusijā tikās eksperti un politikas veidotāji no ūdens resursu pārvaldības, meliorācijas un mitrāju atjaunošanas jomām.  Diskusijā mēģinājām noskaidrot galvenos izaicinājumus, ar kuriem Latvijai jāsaskaras, lai sasniegtu ilgtspējīgas plūdu mazināšanas mērķus, kā arī apspriedām iespējamos risinājumus. 

Skatieties ierakstu:

Pasākumu organizē biedrība “Zaļā brīvība ” un “CEE Bankwatch Network”. Pasākums tiek īstenots ar Eiropas Savienības finansēta projekta ” Pilsoņu observatorija Zaļā kursa finansēšanai “atbalstu. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo biedrības “Zaļā brīvība” uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības, Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.  

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *