Skip to content

Pasākums//Zaļā Barometra diskusija un darbnīca “Gatavi Eiropas Parlamenta vēlēšanām”

16. februārī ES mājā satikās iniciatīvas “Zaļais Barometrs” dalīborganizāciju pārstāvji no biedrības “Zaļā brīvība”, Latvijas Dabas fonda un Pasaules dabas fonda, lai sagatavotos Eiropas Parlamanta priekšvēlēšanu laikam, kurā “Zaļais Barometrs” veiks kandidātu solījumu un līdz šim padarīto darbu vērtēšanu, “Zaļos grilus”, un citas aktivitātes ar mērķi nodrošināt, ka vēlētāji var izdarīt informētas izvēles par kandidātātu un partiju plāniem, kā arī padarītajiem darbiem vai nedarbiem vides, klimata un dabas aizsardzības jomās. Galvenais pasākuma mērķis bija diskutēt un vienoties par Zaļā Barometra vienoto pirmsvēlēšanu manifestu un precizēt gaidāmās pirmsvēlēšanu aktivitātes.

Pasākuma sākumā biedrības “Zaļā brīvība” biodaudzveidības eksperts iezīmēja galvenos vides un dabas aizsardzības   ES līmeņa izaicinājumus turpmākajos četros gados, kas pēcāk tika apspriesti diskusijā:

  • Klimata krīzes novēršanai kritiski svarīgo 1.5 grādu mērķi un SEG emisiju samazinājumu,
  • Biodaudzveidības krīzi un ES Biodaudzveidības stratēģijā 2030 iekļauto ambīciju sasniegšanu,
  • Enerģētisko krīzi un nepieciešamību pēc steidzamas pārejas uz atjaunīgo enerģiju, kā arī enerģētisko neatkarību,
  • Fosilo un neilgtspējīgo nozaru taisnīgu pārkārtošanos,
  • Dzīves dārdzības pieaugumu un augošo sabiedrības neapmierinātību, kā arī populisma pieaugumu,
  • Aprites ekonomikas ieviešanas neveiksmes.

Tāpat tika pārrunāti svarīgākie gaidāmie balsojumi – Dabas atjaunošanas regula, dažādi enerģētikas un transporta likumdošanas akti, nākamais daudzgadu budžets, Dabas fonda ieviešana, “Zaļo apgalvojumu” direktīva, oglekļa piesaistes metožu sertifikācija un monitorings, un citi. Diskusijā tika pārrunāti Pasaules kafejnīcas darbnīcas rezultāti no pasākuma, kas notika 15. februārī – seminārs jauniešiem Zaļais Barometrs ielūdz jauniešus: Arī Tavs Eiropas Parlaments. Šī semināra laikā noritēja “prāta vētra” par to, ko no topošajiem EP deputātiem un Eiropas Savienības nākamajā periodā sagaida aktīvie jaunieši. Attiecīgi 16. februāra pasākuma tika prezentētas jauniešu idejas vides un aprites ekonomikas, dabas aizsardzības, klimata un , kurām ir potenciāls tiks iekļautām iekļaut arī topošajā Zaļā Barometra organizāciju manifestā, tādas kā “piesārņotājs maksā” stiprināšana, aktīvāks atbalsts vēja un saules enerģijas attīstībai, uzlabot zvejsaimniecību, un daudzas citas. Prezentāciju, tostarp arī galvenās apkopotās idejas iespējams redzēt šeit.

Atlikušajā pasākumā laikā politikas eksperte no Latvijas Dabas fonda prezentēja Zaļā Barometra manifesta melnrakstu, par kuru ilgstoši diskutēja vides organizāciju pārstāvji, precizējot pamata tēzes manifesta gala versijai, kura taps tuvākajās nedēļās. Diskusijas laikā tika pārspriestas arī sagaidāmās Zaļā Barometra aktivitātes – primāri, politisko partiju EP vēlēšanu programmu un esošo Eiropas Parlamenta deputātu balsojumu vērtējumi, kā arī Zaļais grils – publiskā diskusija ar Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem, kas tiks organizēta 2024. gada maijā.

Pasākums norisinājās ar Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA)  finansēta projekta Pilsoņu observatorija Zaļā kursa finansēšanai atbalstu. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo tikai biedrības “Zaļā brīvība” uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.