Skip to content

Pasākums//Godīgā tirdzniecība, atbildīgs patēriņš un pārtikas atkritumu samazināšana – Riga food 2023

Biedrība aicinās izstādes dalībniekus un apmeklētājus piedalīties interaktīvās aktivitātēs par atbildīgu patēriņu, Godīgo tirdzniecību, Godīgās tirdzniecības marķējumiem, tāpat diskutēsim par ikdienas paradumiem pārtikas atkritumu mazināšanai: kā iepērkam pārtiku un to uzglabājam, kā izmantojam pārtikas pārpalikumus un mazinām pārtikas atkritumus, un iepazīstināsim ar dažādiem aizraujošiem izziņas materiāliem.  

Atbildīga pārtikas produktu audzēšana un ražošana ir tāda, kas cilvēkiem un videi ir draudzīga. Kā lai patērētājs orientējas, kuri produkti ir atbildīgi ražoti? Biedrība Zaļā brīvība aicina uz diskusiju par Godīgās tirdzniecības marķējumiem, kas palīdz saprast to, kāda ir modernās paverdzināšanas problemātika piegādes ķēdēs, produktu sociālā un vides ietekme, kā arī, kāds ir ražotāju un tirgotāju ceļš uz produktu ilgtspējīgu patēriņu. 

Latvijas iedzīvotājiem jau ir zināms, ka eksistē vairāki ekomarķējumi, kuru mērķis ir nodrošināt, lai produkta ražošanas procesā tiktu ievēroti zināmi nosacījumi. Pie šādiem marķējumiem pieder arī godīgās tirdzniecības (angl. – fair trade) marķējumi, kuru fokusā ir sociāls un ekonomisks taisnīgums. Godīgās tirdzniecības kustības marķējumu standarti uzliek par pienākumu sertificētajām organizācijām nodrošināt, lai viņu darba vidē vai piegādes ķēdē tiktu ievēroti šādi principi:

  1. ražotājs saņem godīgu samaksu par savu preci;
  2. ražošanā ir ievērota demokrātija un sociāla vienlīdzība, tostarp stingri aizliegts bērnu darbs;
  3. tiek stimulēta ražotājorganizāciju ekonomiska izaugsme – lai ražotāji ne tikai saņemtu adekvātu samaksu par savu darbu, bet arī lai iegūtu papildu līdzekļus dzīves apstākļu uzlabošanai;
  4. lai ražošana notiktu saskaņā ar nekaitīgas vides prasībām – fokuss ir vērsts uz agroķīmijas samazinātu lietošanu, kārtīgu atkritumu apsaimniekošanu, augsnes auglības saglabāšanu, ilgtspējīgi izlietotiem ūdens resursiem, kā arī ģenētiski modificētu kultūraugu neizmantošanu.

Savi izaicinājumi sastopami arī ar pārtikas atkritumu saistītiem jautājumiem. Pārtikas ražošanā tiek patērēts daudz dabas resursu, un, pārtiku izšķērdējot, mēs atstājam lielu ietekmi uz dabu un cilvēkiem visā pasaulē. Lai pilnveidotu sabiedrības izpratni par pārtikas atkritumiem un pārtikas atkritumu mazināšanas prasmes, “Zaļā brīvība” īsteno iniciatīvas, kas izgaismo likumsakarības starp pārtikas izmešanu atkritumos un ilgtspējīgas attīstības ekoloģisko un sociālo jomu visā pārtikas patēriņa ķēdē.

Vairāk informācijas: https://www.bt1.lv/rigafood/visit.php#tickets un https://www.bt1.lv/rigafood/

Foto: Unsplash

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *