Skip to content

Pārvietošanās

Francijas klimata asamblejas ieteikumi mazoglekļa mobilitātei

Personu un preču transporta kustība rada vairāk kā 30% no SEG emisijām Francijā, no tiem automašīnas – 52%, kravas preču transports – 19%, pakalpojumu transports – 19%, vietējie lidojumi – 4%.

Ir ļoti svarīgi rīkoties, lai individuāli un kolektīvi mainītu izturēšanos; mainītu veidu, kā notiek preču pārvadāšana un kādi transporta līdzekļi tiek izmantoti dažādās teritorijās, lai sasniegtu CO2 izmešu samazināšanas mērķus. Mūsu jāatstāj ietekme uz izturēšanos, tehnoloģijām un teritoriālo organizāciju.

Convention Citoyenne pour le Climat, 2020. gada jūnijs

Dekarbonizācijas sasniegšanai transporta sektorā primārs mērķis ir atteikšanās no privātās automašīnas un tās aizstāšana ar alternatīviem transporta līdzekļiem – vai nu izmantojot publisko transportu, vai ar kādu no nemotorizētajiem transporta veidiem. Galvenie ieteikumi ir auto koplietošanas attīstība, vilcienu biļešu cenu samazināšana, jaunu velo celiņu izbūve, attālinātais darbs.

Kā otrs svarīgākais mērķis transporta nozarē ir aviācijas negatīvo ietekmju mazināšana, piemēram, novēršot jaunu lidostu celtniecību, ieviešot papildus nodokļus izklaides lidojumiem un pārtraucot pāreju uz iekšzemes lidojumiem.

Sabiedrības iesaiste mobilitātes pārvaldības plānošanā gan vietējā, gan nacionālajā līmenī ir vēl viens mērķis.

Visbeidzot, pilsoņu asambleja norādīja nepieciešamību pārplānot preču pārvadājumu nozari, piemēram, samazinot smago transportlīdzekļu apriti preču pārvadāšanai lielos attālumos, pārejot uz preču pārvadājumiem ar dzelzceļa un ūdens transportu, pakāpeniski atbrīvoties no nodokļu priekšrocībām dīzeļdegvielai.

MĒRĶU UN APAKŠMĒRĶU PIEMĒRI:

Nodrošināt alternatīvos transporta veidus, aizstājot privāto automašīnu
 • Veicināt nemotorizētā transporta izmantošanu (‘soft mobility’) vai kopīgu transporta līdzekļu izmantošanu, jo īpaši pārvietojoties uz darbu un mājām
 • Samazinātt stimulu izmantot automašīnu, reformējot ienākuma nodokļa kilometru atvieglojumu sistēmu
 • Attīstīt sabiedriskos ceļus, lai ieviestu jaunus ceļošanas paradumus
 • Aizliegt iebraukt pilsētas centros transportlīdzekļiem, kas izdala visvairāk siltumnīcefekta gāzu
 • Piešķirt līdzekļus līdz 200 miljoniem EUR gadā, lai finansētu veloceliņus no valsts Velo fonda
 • Joslu attīstība koplietošanas transportlīdzekļiem un sabiedriskajam transportam uz automaģistrālēm
Piedāvāt nulles likmes aizdevumus ar valsts garantiju zema izmešu līmeņa transportlīdzekļa iegādei
 • Aicināt uzņēmumus un administrācijas labāk organizēt darbinieku ikdienas braucienus un darba vidi
 • Integrēt pilsoņus visu līmeņu mobilitātes politikas veidošanas iestādēs vietējā un nacionālajā līmenī
Gaisa transporta kaitīgās ietekmes ierobežošana
 • Aizliegt jaunu lidostu celtniecību un esošo lidostu paplašināšanu
 • Palielināt degvielas nodokli atpūtas braucieniem/atpūtas ceļojumiem/lidojumiem
 • līdz 2025. gadam panākt iekšzemes lidojumu pārtraukšanu
Samazināt smago kravas transportlīdzekļu apriti lielos attālumos, pārslēdzoties uz dzelzceļu vai ūdensceļiem
 •  Veicināt preču pārvadājumus, nelielos attālumos piemērojot mazāku PVN
 • Attīstīt jūras un upju kravas pārvadājumu maģistrāles noteiktos maršrutos

Pilns priekšlikumu teksts FR

Atpakaļ uz pamatrakstu


Tekstu pēc Convention Citoyenne pour le Climat materiāliem sagatavoja Liene Vecvagare un Krista Pētersone

Attēls: pixabay.com

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *