Skip to content

Pārtikas atkritumu daudzuma mērīšana

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Deleģēto lēmumu 2019/1597/EC, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK ar prasību par pārtikas atkritumu mērīšanai paredzētu vienotu metodiku, sākot ar 2020. gadu pārtikas atkritumu un pārpalikumu mērīšana ir jāveic katrā pārtikas piegādes ķēdes posmā, ieskaitot mājsaimniecības.

ES vienotā metodoloģija veido pamatu, lai visos pārtikas piegādes ķēdes posmos savāktie dati par pārtikas atkritumu daudzumu būtu kvantitatīvi apkopojami un veidotu detalizētu pārskatu par pārtikas atkritumu daudzumu, kur ir iekļauta informācija par visiem pārtikas atkritumu apsaimniekošanas galamērķiem.

Kāpēc aktuāla pārtikas atkritumu apjoma mērīšana?

Pamatu pārtikas atkritumu mērīšanai veido izpratne par atbildīgu pārtikas atkritumu apsaimniekošanu. Atbildīga pārtikas atkritumu apsaimniekošana balstās uz aprites ekonomikas pamatprincipiem, kur produktu un materiālu vērtība tiek uzturēta iespējami ilgi, atkritumu radīšana un resursu izmantošana tiek samazināta, un, kad produkts ir sasniedzis dzīves cikla beigas, tā resursi tiek izmantoti atkārtoti. Aprites ekonomika no ražošanas līdz patēriņam kā vienu no prioritātēm izvirza veselīgu patēriņu un pārtikas zuduma un izšķērdēšanas samazināšanu, ko palīdzēs īstenot ilgtspējīgas pārtikas stratēģija “No lauka līdz galdam”, kas ir viena no Eiropas Komisijas politikas jomām un Eiropas zaļā kursa balstiem.

Atbildīga pārtikas atkritumu daudzuma mērīšana ir sistēmiska datu vākšana par pārtikas atkritumu daudzumu katrā pārtikas piegādes ķēdes posmā, kad tiek izvēlēta atbilstoša datu vākšanas metode, godprātīgi nolasīti un pierakstīti dati un tie regulāri iesniegti VARAM. Pārtikas atkritumu daudzuma mērīšana ir svarīgs pārtikas atkritumu apsaimniekošanas posms.

Pārtikas atkritumu un pārpalikumu uzskaite ir nozīmīga pārtikas atkritumu problemātikas izpratnei, apsaimniekošanas uzlabošanai, pārtikas atkritumu daudzuma mazināšanai un saskaņotas valsts un ES līmeņa politikas īstenošanai. Valsts līmenī šī informācija veidos detalizētu datu bāzi par situāciju pārtikas atkritumu jomā kopumā un katrā pārtikas piegādes ķēdes posmā atsevišķi. Šī datu bāze būs nozīmīga, lai pieņemtu pierādījumos balstītus lēmumus par turpmāku attīstību un izstrādātu atbalsta stratēģijas pārtikas atkritumu dalītai šķirošanai un pārtikas atkritumu apjoma samazināšanai. ES līmenī šie valstu dati tiks apkopoti, analizēti un izmantoti, lai iezīmētu pārtikas atkritumu apjomu un tā izmaiņas ES dalībvalstīs kopā un veicinātu ANO Ilgtspējīgas attīstības 12.3 mērķa sasniegšanu attiecībā uz pārtikas atkritumu mazināšanu un palielinātu visu pārtikas piegādes ķēdes dalībnieku atbildību.

Kā veikt pārtikas atkritumu apjoma mērīšanu?

Atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) izstrādātajam deleģētā akta projektam sadarbībā ar VARAM esam izstrādājuši pārtikas atkritumu daudzuma mērīšanas rokasgrāmatas mājsaimniecībām un uzņēmumiem, kas iepazīstina ar pārtikas atkritumu mērīšanas praktisko procesu: mērījumu veikšanu, iegūto datu uzskaiti un iesniegšanu saskaņā ar ES vienotajā metodoloģijā noteikto. Pārtikas atkritumu mērīšana mājsaimniecībās un uzņēmumos ir atšķirīga. To, kādi pārtikas atkritumi un pārpalikumi ir jāiekļauj mērīšanā, palīdzēs izprast vizuāls attēls:

Pārskats par pārtikas atkritumu mērīšanu mājsaimniecībās

partikas-atkritumu-uzskaite-majsaimniecibam-infografika1

Pārskats par pārtikas atkritumu mērīšanu uzņēmumos

partikas-atkritumu-uzskaite-uznemumiem-infografika1

Aicinām Latvijas uzņēmumus un mājsaimniecības piedalīties šajā pilsoniski nozīmīgajā procesā, sniedzot informāciju par sev atbilstošajā pārtikas piegādes ķēdes posmā radītajiem pārtikas atkritumiem un pārpalikumiem.

Gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi pārtikas atkritumu mērījumus veic četras reizes gadāvienreiz katrā sezonā: ziemā (decembris – februāris), pavasarī (marts – maijs), vasarā (jūnijs – augusts) un rudenī (septembris – novembris). Tām ir jābūt septiņām secīgām dienām vienas nedēļas garumā, un sākt var ar jebkuru nedēļas dienu.

Nedēļas datu pierakstam un iesniegšanai ir izmantojama uzskaites forma:

Uzskaites forma uzņēmumiem

Uzskaites forma mājsaimniecībām

Ikdienas datu pierakstam var izmantot tabulu, kur pārtikas atkritumu un pārpalikumu uzskaites forma ir sadalīta pa septiņām dienām, un mērījumus par pārtikas atkritumiem un pārpalikumiem var ierakstīt katras dienas beigās:

Uzskaites tabula uzņēmumiem

Uzskaites tabula mājsaimniecībām

Šī tabula ir palīgrīks pierakstu veikšanai, lai mērījumus ir vienkāršāk saglabāt un ierakstīt uzskaites formā, bet pašu uzskaites formu tā neaizstāj. Katras izvēlētās nedēļas beigu mērījumi ir jāieraksta attiecīgajā Pārtikas atkritumu un pārpalikumu uzskaites formā un šī forma ir jāiesniedz VARAM, kā pārraudzībā tiek nodrošināta datu vākšana par pārtikas atkritumu daudzumu Latvijā, to uzglabāšana un iesniegšana Eiropas Komisijā.

Ceļš uz atbildīgu pārtikas patēriņu un pārtikas atkritumu mazināšanu sākas jau šodien.

Izmantojiet iespēju piedalīties pārtikas atkritumu daudzuma kopējās situācijas noskaidrošanā Latvijā un iesniedziet sava uzņēmuma vai mājsaimniecības datus par pārtikas atkritumu mērījumiem!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *