Skip to content

Atbalsti mūs

Lai mēs varētu īstenot savu misiju un panākt nepieciešamās sociālās, politiskās un ekonomiskās pārmaiņas sabiedrībā, mums ir nepieciešams Tavs atbalsts!

Atbalstīt biedrību „Zaļā brīvība“ Tu vari šādos veidos:

Iesaistoies kā brīvprātīgais

Tu vari iesaistīties mūsu aktivitātēs, kļūstot par Zaļās brīvības brīvprātīgo un sniedzot savas zināšanas un palīdzību konkrētu darbu veikšanā.

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātība ir viens no biedrības „Zaļā brīvība” pamatprincipiem. Tas ir veids, kādā ikvienam, ziedojot savu laiku un prasmes, ir iespēja palīdzēt informēt sabiedrību par patērētājdarbības un globalizācijas ietekmi uz dabu un sociālo vidi, līdzdarboties lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas tieši vai netieši ietekmē ikdienas dzīvi, veicināt vides nevalstisko organizāciju līdzdalību nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrādē, pieņemšanā un ieviešanā, kā arī pretoties ļaunprātīgai varas izmantošanai.

Pievienojies ZAĻĀS BRĪVĪBAS brīvprātīgajiem!

Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš cilvēks, kurš vēlas izmantot savas spējas un pieredzi, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, ietekmēt sabiedrībā notiekošo, aktīvi darboties un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Brīvprātīgais pats izvēlas savām interesēm atbilstošus projektus un laika apjomu, kuru veltīt brīvprātīgajam darbam.

Kā kļūt par brīvprātīgo?

Izvēlies sev interesējošo Zaļās brīvības darbības jomu sadaļā “Par mums” un sazinies ar jomas projektu vadītāju un/vai aizpildi Brīvprātīgā darba pieteikuma anketu.

Brīvprātīgo aktivitātes

Tu vari īstenot kādu savu ideju vai projektu, vai arī vari palīdzēt mums sekojošos darbos:

 • tekstu tulkošana
 • darbs ar sociālajiem tīkliem
 • palīdzība pasākumu organizēšanā
 • palīdzība pasākumu īstenošanā
 • pētnieciskais darbs
 • darbs ar foto, video
 • cits (tavs piedāvājums)

Ko iegūst brīvprātīgais?

 • Iespēju risināt sev, kopienai un sabiedrībai kopumā aktuālus jautājumus.
 • Iespēju īstenot savas idejas vai palīdzēt citiem, tādējādi lietderīgi pavadot brīvo laiku
 • Gūt jaunu pieredzi un zināšanas, jaunus kontaktus un iespēju socializēties.
 • Iespēju piedalīties dažādos pasākumos Latvijā un citviet pasaulē.

Tiekamies!

Būsim priecīgi saņemt arī Tavu izvērtējumu par brīvprātīgā darbu Zaļajā Brīvībā. Brīvprātīgā darba izvērtējuma forma.

Izmanto prakses iespējas

Vai vēlies savas zināšanas papildināt ar praktisku pieredzi? Nāc un pievienojies mūsu komandai! Mēs piedāvājam prakses iespējas augstāko mācību iestāžu studentiem.

Ko mēs piedāvājam?

 • prakses vietu vienā no pieredzējušākajām Latvijas vides aizsardzības un vides izglītības nevalstiskajām organizācijām;
 • praktiskās pieredzes papildināšanu, veicot sociāli nozīmīgu darbu kādā no sekojošām “Zaļās brīvības” darbības jomām: Attīstības sadarbība un godīgā tirdzniecība, Ilgtspējīga attīstība, Ilgtspējīgs patēriņš, Produktu sastāvs, Enerģija, Klimats, Resursi un atkritumi;
 • iespēju iesaistīties gan reģionālos, gan starptautiskos projektos;
 • elastīgu prakses uzdevumu veikšanas laiku;
 • gūt pieredzi pasākumu organizēšanā;
 • savā darbības jomā profesionālus prakses vadītājus/mentorus;
 • rekomendāciju.

Kā pieteikties praksei?

Piesakies, aizpildot “Prakses darba pieteikuma forma”, tajā norādot arī jomu, kurā vēlies darboties, un vēlamo prakses periodu!

Būsim priecīgi saņemt arī Tavu izvērtējumu par veikto praksi Zaļajā Brīvībā. Prakses darba izvērtējuma forma.

Ziedo

Ziedo finansiālos līdzekļus kādam no mūsu projektiem vai organizācijai Zaļajai brīvībai kopumā (pārskaitījumā norādiet ziedojuma mērķi)

Mūsu rekvizīti:
Biedrība “Zaļā brīvība”
Reģistrācijas Nr.: 40008001945
Banka: SEB banka
Konta Nr: LV50UNLA0001001700281
SWIFT kods: UNLALV2X

Biedrībai Zaļā brīvība ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to, ja Tu ziedo kā fiziska persona, tad saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. panta pirmās daļas 3. punktu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 % no apliekamā ienākuma lieluma.

Juridiskajai personai, saskaņā ar likuma “Par uzņēmēju ienākuma nodokli” 20.pantu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas. Lai saņemtu šo nodokļa atlaidi, ir:

 • jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu;
 • deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā;
 • attiecīgās biedrības vai nodibinājuma Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu un dokumenti, kas apliecina biedrības ziedotās summas apmēru (pavadzīme, kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums), juridiskajai personai jāsaglabā 5 taksācijas gadus.