Skip to content

Zaļās brīvības komanda

Zaļās brīvības komandu veido dažādu jomu pārstāvji.

Valde

Biedrības valdei ir rekomendējoša loma lēmumos par organizācijas attīstību un darba prioritātēm.

Valdes priekšsēdētājs

Valdes locekļi

Janis Brizga
Jānis Brizga
atis-gailis
Atis Gailis
Ieva Zālīte
Ieva Zālīte
Zaļā bibliotēka

...