Skip to content

Atbalsti mūs

Lai mēs varētu īstenot savu misiju un panākt nepieciešamās sociālās, politiskās un ekonomiskās pārmaiņas sabiedrībā, mums ir nepieciešams Tavs atbalsts!

zb-img

Atbalstīt biedrību „Zaļā brīvība“ un mūsu mērķus Tu vari dažādos veidos.

Iesaistoties kā brīvprātīgais, praktikants vai biedrs

Tu vari iesaistīties mūsu aktivitātēs, kļūstot par Zaļās brīvības brīvprātīgo vai praktikantu un sniedzot savas zināšanas un palīdzību konkrētu darbu veikšanā. Kā arī vari pieteikties par Zaļās brīvības biedru. 

Pieteikties iespējams aizpildot pieteikuma formu:

Ziedo finansiālos līdzekļus

Tu vari ziedot naudu kādam no mūsu projektiem vai organizācijai Zaļajai brīvībai kopumā (pārskaitījumā norādiet ziedojuma mērķi).

Mūsu rekvizīti:
Biedrība “Zaļā brīvība”
Reģistrācijas Nr.: 40008001945
Banka: SEB banka
Konta Nr: LV50UNLA0001001700281
SWIFT kods: UNLALV2X

Biedrībai Zaļā brīvība ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to, ja Tu ziedo kā fiziska persona, tad saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. panta pirmās daļas 3. punktu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 % no apliekamā ienākuma lieluma.

Juridiskajai personai, saskaņā ar likuma “Par uzņēmēju ienākuma nodokli” 20.pantu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas. Lai saņemtu šo nodokļa atlaidi, ir:
– jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu;
– deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā;
– attiecīgās biedrības vai nodibinājuma Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu un dokumenti, kas apliecina biedrības ziedotās summas apmēru (pavadzīme, kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums), juridiskajai personai jāsaglabā 5 taksācijas gadus.

Sazinies ar mums