Skip to content

Kas ir Zaļā brīvība?

Biedrība “Zaļā brīvība” ir sabiedriska vides aizsardzības un vides izglītības organizācija, kuras misija ir veicināt tādas sabiedrības attīstību, kas dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi.

Lai to paveiktu, informējam sabiedrību par patērētājdarbības un globalizācijas ietekmi uz dabu un sociālo vidi, aicinām līdzdarboties lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas tieši vai netieši ietekmē ikdienas dzīvi, veicinām vides nevalstisko organizāciju līdzdalību nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrādē, pieņemšanā un ieviešanā, kā arī pretojamies ļaunprātīgai varas izmantošanai. 

Mēs ticam, ka ilgtspējīgas pārmaiņas nenotiek pašas no sevis. 

Web