Vairākas sabiedriskās organizācijas ir uzņēmušas filmu “Killing Fields: the battle to feed factory farms“. Lai sagādātu lopbarību attīstīto valstu, arī Latvijas, lielajiem cūkkopības un putnkopības uzņēmumiem, Dienvidamerikā vairāk nekā 11 miljonos hektāru zemes audzē soju, liela tās daļa ir ģenētiski modificēta. No teritorijām, kur paredzēts izveidot plantācijas, ar varu padzen vietējos iedzīvotājus, tur izcērt mežus, paātrinot klimata pārmaiņas. Pesticīdi piesārņo dabu un saindē cilvēkus. Tikmēr Eiropā iznīkst mazās zemnieku saimniecības.

Filmu iespējams lejuplādēt šeit, te tā pieejama 12 valodās, totarp arī krieviski. Versija ar latviešu subtitriem ir šeit.