Portālā politika.lv ievietots sociologa Imanuela Valleršteina 16. marta lekcijas par pasaules ekonomikas krīzi audioieraksts, savukārt Latvijas Radio arhīvā var noklausīties interviju ar viņu vai izlasīt tās tekstu šeit. Valleršteina padoms: noskaidrojiet savas vērtības, izglītojiet sevi par notiekošo un, protams, rīkojieties.