Jāņa Čakstes demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības biedrība aicina visus interesentus uz Ivara Brīvera lekciju “Ekonomikas augsmes problēma un tās iespējamie risinājumi”. Tā notiks sestdien, 14. maijā plkst. 12, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes 6. auditorijā „Juventus”.

Iepriekšējā diskusijā 2. aprīlī (konspekts “Tautas foruma” vietnē) tika spriests par ekonomikas augsmes un globalizācijas ciešo saistību, parādot, ka ne ekonomikas augsme, ne globalizācija nav ilgtspējīgas. No nāciju izdzīvošanas viedokļa gan globalizācija, gan ekonomikas augsme ir nāvējošas. Taču – kādas ir alternatīvas? Par to tiks spriests šajā diskusijā. Problēmas sarežģītība slēpjas tur, ka, lai gan augsme nav ilgtspējīga, tā ir nepieciešama nodarbinātībai. Ne velti tagad visā Rietumu pasaulē tiek izvirzīts mērķis “radīt darba vietas”, kas dziļākajā būtībā ir aplams, jo rezultātu taču vērtē pēc darba produkta, nevis procesa. Tomēr pie pašreizējās ekonomikas vides nostādnei par darba vietu radīšanu tiešām ir loģisks pamats. Līdz ar to rodas pretruna – ekonomikas augsme ir nepieciešama, bet nav ilgtspējīga. Kādi ir no šīs pretrunas izrietošās problēmas risinājumi?

Detalizētāk tiks aplūkoti tādu ekonomikas sistēmu kā kapitālisms un sociālisms priekšrocības un trūkumi, kā arī runās par iespējamo trešo ceļu – par ekonomikas izaugsmi un stacionāra stāvokļa ekonomiku.