Skip to content

Par mani

Strādāju ar klimata pārmaiņu, klimata politikas, kā arī ilgtspējīga patēriņa jautājumiem. Man ir bakalaura un maģistra grāds vides zinātnē, un nevalstiskajā sektorā strādāju kopš 2017. gada. Biedrībā “Zaļā brīvība” darbojos lielākoties ar interešu aizstāvību gan nacionālā, gan ES līmenī, cenšoties ietekmēt publiskā finansējuma izlietojumu, lai mazinātu planētas uzkaršanu, vides piesārņojumu, bioloģiskās daudzveidības sarukumu, kā arī plānoju un īstenoju kampaņas.

Saziņa