Skip to content

Krista Pētersone

Atjaunīgā enerģija
Krista Petersone

Par mani

Mana darba fokusā ir energopāreja – atjaunīgās enerģijas integrācija Latvijā, energokopienas un energoapgādes ilgtermiņa attīstības scenāriji un klimata mērķi. Galvenās interešu jomas ir digitalizācija, telpiskā plānošana un pilsētu attīstība. Tēmas, ar kurām labprāt strādātu plašāk, – mazoglekļa dzīvesveids un pielāgošanas klimata pārmaiņām.

Saziņa