Skip to content

Kārlis Mendziņš 

Par mani

Goda bakalaura grāds elektroinženierijā (Hanze University of Applied Sciences, Nīderlande). Maģistra grāds vides inženierijā (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija). Eksperts bezizmešu mobilitātē. Biedrībā “Zaļā brīvība” pārstāvu transporta sektoru.Bachelor’s degree in electrical engineering (Hanze University of Applied Sciences, Netherlands). Master’s degree in environmental engineering (Riga Technical University, Latvia). Expert on non-learning mobility. I represent the transport sector in the Green Liberty association.

Saziņa