Skip to content

Inga Belousa

Klimatu saudzējošs dzīvesveids, pārtikas atkritumu mazināšana, izglītība ilgtspēīgai attīstībai
Inga

Par mani

Koordinēju nacionālus un starptautiskus projektus un organizēju pasākumus, kas veicina sabiedrības izpratni par atbildīgu patēriņu, pilsonisko līdzdalību, globālajām kopsakarībām un ilgtspējīgu attīstību. Esmu Globālās izglītības un mācīšanās akadēmiskā tīklojuma ANGEL un tīklojuma “Bridge 47” biedre, kā arī Latvijas Platformas attīstības sadarbībai padomes (LAPAS) dalībniece. Manas pētnieciskās intereses ir saistītas ar izglītību ilgtspējīgai attīstībai, globālo izglītību, kvalitatīvo pētniecību, atbildīgu patēriņu, pārtikas atkritumu mazināšanu un klimatu saudzējošu dzīvesveidu.

Saziņa