Skip to content

Dana Lūse 

CEE Bankwatch Network
Dana Luse

Par mani

Koordinēju starptautiskus un nacionāla mēroga projektus, kas ir saistīti ar klimata politikas, taisnīgas pārkārtošanās un atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem. Es “degu” par projektu vadību, organizācijas procesiem, procedūrām un labprāt koordinēju arī organizatoriskos projektus. Esmu Latvijas nacionālās projektu vadības asociācijas (LNPVA) biedre. v

Saziņa