Skip to content

Ariana Apine

Cilvēktiesības, ilgtspējīgs patēriņš, Godīgā tirdzniecība, klimata taisnīgums
Ariana Apine

Par mani

Strādāju ar cilvēktiesību, ilgtspējīga patēriņa un klimata taisnīguma jautājumiem. Man ir maģistra grāds starptautiskajā politikā un cilvēktiesībās un bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā. Biedrībā “Zaļā brīvība” galvenokārt strādāju projektos, kas aktualizē cilvēktiesību un vides pārkāpumu problēmu uzņēmumu piegādes ķēdēs un ilgtspējīga patēriņa un Godīgās tirdzniecības prakses veicināšanu sabiedrību izglītojošās iniciatīvās. Tāpat strādāju ar klimata taisnīguma tēmu, sākot no klimata pārmaiņu seku ietekmes uz cilvēkiem līdz nevienlīdzības aspektiem gan valstu, gan dzimumlīdztiesību ziņā.

Saziņa